Autorzy: Praca zbiorowa, Janusz Kornecki, Paulina Urbanowicz, Jolanta Kwiecień

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

 

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży przemysł lotniczo-kosmiczny. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w sektorze i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców i pracowników branży lotniczo-kosmicznej, ekspertów specjalizujących się w analizie branży, ekspertów z instytutów badawczych oraz przedstawicieli środowisk edukacyjnych. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian, których adresatem są instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz sami pracownicy i pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na sektor oraz wyzwań czekających go w najbliższych latach. Badania były realizowane w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane w niniejszym raporcie wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników branży przemysł lotniczo-kosmiczny, w tym również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w sektorze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm z branży i ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II. Dziękujemy również przedstawicielom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego za wsparcie podczas całego procesu badawczego.

Zespół Badawczy

Autorzy: Zuzanna Walczak, dr Janusz Kornecki, Jolanta Kwiecień, Marcin Kamassa, Paulina Urbanowicz

Spis treści

 1. Główne wnioski z badania
 2. Metodologia badania
 3. Charakterystyka branży
 4. Główne procesy biznesowe i kluczowe stanowiska w branży przemysł lotniczo-kosmiczny
 5. Bilans kompetencji w branży przemysł lotniczo-kosmiczny, analiza popytu i podaży na kompetencje
  • Główny konstruktor
  • Inżynier prób/kontroler
  • Technolog
  • Konstruktor
  • Technik mechanik lotniczy/personel poświadczający
  • Kierownik produkcji
  • Audytor jakości
  • Pilot
  • Pracownik obsługi handlingowej
  • Zaopatrzeniowiec handlowiec
  • Inżynier zdatności do lotu/inżynier obsługi
  • Kierownik obsługi
 1. Zapotrzebowanie na pracowników
 2. Wymagania pracodawców względem kompetencji pracowników oraz ocena warunków pracy przez zatrudnionych w branży
 3. Ocenianie kompetencji pracowników
 4. Rozwój pracowników
 5. Przyszłość stanowisk i kompetencji w branży przemysł lotniczo-kosmiczny
 6. Trendy i scenariusze rozwoju branży oraz wyzwania związane z pandemią COVID-19
 7. Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego
 8. Spis tabel, wykresów i schematów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Katalog

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Zobacz
Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (czerwiec 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (czerwiec 2022)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań