Pomiń nawigację

Autorzy: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak

Zasady korzystania z publikacji PARP

Rodzaj publikacji:

Rok wydania: 2008

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

 1. Dokumenty programowe mają formę Wytycznych dla Wnioskodawców wraz z załącznikami. Wytyczne są oficjalnymi dokumentami PARP, które mogą być powielane przez użytkowników bez odrębnej zgody Agencji. Nie mogą być jednak modyfikowane w żadnej części, ponieważ stanowią integralną część realizowanych przez PARP programów. Wykorzystując powyższe dokumenty prosimy o podawanie:
  • źródła pochodzenia informacji - strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • daty ich pobrania ze stron www (stan na dzień: dd/mm/rrrr) ponieważ dokumenty są poddawane niezbędnym modyfikacjom
  • informacji, że aktualne informacje dostępne są pod adresem www.parp.gov.pl

   W przypadku wykorzystywania dokumentów programowych PARP do celów promocyjnych podmiotów komercyjnych lub instytucji działających nie dla zysku, treść materiałów firmowych nie może sugerować czytelnikowi, iż korzystanie z programów pomocowych jest uzależnione od pośrednictwa danej firmy lub instytucji, ani że firma/instytucja działa na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z PARP.

 2. Cytowanie danych, wyników badań, analiz pobranych z witryny PARP powinno być opatrzone każdorazowo notą bibliograficzną według następującego wzoru: Raport z badania ".........." przeprowadzonego przez ........... w .......... roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa .........rok. http://www.parp.gov.pl
 3. Prezentacje oraz konspekty pobrane z witryny PARP powinny być udostępnione w pliku typu pdf w funkcji "tylko do odczytu" z podaniem nazwiska autora lub w przypadku braku autorów powinny być opatrzone napisem "copyright by PARP" lub "©PARP"
 4. Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na stronach internetowych PARP mogą być wykorzystywane tylko do użytku indywidualnego. Utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na płycie kompaktowej, dyskietce, wprowadzenie do obrotu, wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy jest niedozwolone bez podpisania umowy udzielenia licencji przez PARP.
 5. Logo Agencji jest znakiem zastrzeżonym i jego wykorzystywanie przez inne podmioty może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody PARP lub na podstawie odrębnych umów.

Spis treści

Zasady korzystania z publikacji PARP

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować