Pomiń nawigację
Usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju małych i średnich firm

Usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju małych i średnich firm

.

Ośrodki Enterprise Europe Network wspierają firmy z sektora MŚP w przechodzeniu na bardziej zrównoważony model działalności gospodarczej i bardziej wydajne wykorzystanie zasobów oraz infrastruktury. Każdy klient zainteresowany wsparciem w tym zakresie otrzyma dopasowane do swoich potrzeb usługi, świadczone przez doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Po przeprowadzeniu wstępnego audytu modelu działalności firmy, dalsze wsparcie będzie świadczone w zakresie określonym podczas audytu i zgłoszonych potrzeb. Obejmie ono między innymi:

  • doradztwo w zakresie dostępu do finansowania. Poszukiwanie partnerów biznesowych we wskazanej branży/rynku;
  • transfer technologii;
  • doradztwo w zakresie legislacji oraz standardów UE;
  • wsparcie w zakresie certyfikacji (m. in. EU Ecolabel i EMAS);
  • wdrożenie nowych zrównoważonych modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększonej wydajności zasobów i odnawialnych źródeł energii, również we współpracy z instytucjami partnerskimi (np. z klastrami);
  • współpracę z instytucjami badawczo-rozwojowymi.

 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług na rzecz zrównoważonego rozwoju MŚP, wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami pod numerem (022) 432 71 02. Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.