Pomiń nawigację

Autorzy: Paweł Penszko, Agnieszka Śnieżek

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 POWER skierowanych do kadr przedsiębiorstw – Zamówienia Publiczne

POWER Zamówienia publiczne usługi rozwojowe

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działań 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości. W odniesieniu do typu projektu dotyczącego zamówień publicznych dla MŚP, zastosowano analizy kontrfaktyczne. Za pomocą dodatkowych analiz efektu brutto i szacowania efektu netto, dokonanego kontrfaktycznymi metodami propensity score weighting i difference-in-difference, badano zagadnienie, jaki wpływ miały projekty z zakresu zamówień publicznych na aktywność i skuteczność przedsiębiorstw na krajowym rynku zamówień publicznych.

Spis treści

 • 1. SKRÓCONY OPIS METODYKI BADAWCZEJ
 • 2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA MŚP
  • 2.1    Logika interwencji
  • 2.2    Skuteczność – przebieg i stopień realizacji celów projektu
  • 2.3    Użyteczność – osiągnięte efekty projektu i wpływ na przedsiębiorców i pracowników
  • 2.4    Trwałość – ocena trwałości rezultatów (efektów) we wspartych przedsiębiorstwach
  • 2.5    Ocena wpływu projektów na aktywność i skuteczność przedsiębiorstw na krajowym rynku zamówień publicznych
  • 2.6    Efektywność – relacja między nakładami a osiągniętymi rezultatami
  • 2.7    Trafność – ocena modelu wdrażania projektu
  • 2.8    Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować