Pomiń nawigację

22 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na badania dotyczące pandemii COVID-19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza beneficjentów realizujących projekty do składania wniosków o sfinansowanie nowych zadań badawczych służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w trwających projektach w działaniu 4.4. POIR.

Kto może złożyć wniosek

O finansowanie ubiegać się może kierownik projektu wraz z jednostką naukową, realizujący projekt w ramach Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), w programach TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core-facility), First TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Nie będą rozpatrywane wnioski beneficjentów, których projekty realizowane są w schemacie pomocy publicznej. W przypadku konsorcjów, finansowanie uzyskać może wyłącznie jednostka naukowa.

Zakres tematyczny

Nowe zadania badawcze muszą dotyczyć tematyki związanej z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp.

Zagadnienia badawcze mogą wpisywać się w dowolną dziedzinę naukową lub mieć charakter interdyscyplinarny.

Budżet

Na sfinansowanie nowych zadań badawczych Fundacja przeznaczy łącznie do 15 mln PLN.

Termin składania wniosków

Wnioski o zmiany w projektach przyjmowane będą w terminie od 15 kwietnia do 12 maja 2020 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

Wniosek może zostać złożony nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji danego projektu.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie internetowej poprzez zakładkę Wnioski o zmianę.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Fundacji Nauki Polskiej   

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 22.04.2020 11:36
Poprawiono: 22.04.2020 09:37
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: