Dopisz się do katalogu promującego polską branżę gier!

Jeśli działasz w branży gier, a Twoja firma zarejestrowana jest w Polsce, możesz zamieścić profil w raporcie promującym polską branżę gier pn. „The Game Industry of Poland”, którego kolejną edycję jeszcze w tym roku wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacja będzie skierowana do zagranicznych podmiotów - inwestorów, wydawców, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm i będzie dostępna do pobrania bezpłatnie.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne! Jeśli jesteście zainteresowani taką formą promocji, wypełnijcie formularz do 3 sierpnia 2021 r. Formularz należy wypełnić w języku angielskim.

Jeśli przesyłaliście już swoje zgłoszenie przy okazji publikacji poprzedniej edycji raportu w 2020 r. i chcielibyście umieścić swój profil w tegorocznej edycji, możecie sprawdzić treść swojego wpisu (https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/the-game-industry-of-poland) i wykorzystać go przy okazji tegorocznego zgłoszenia.

W związku z ograniczoną objętością publikacji przy przyjmowaniu formularzy liczy się kolejność zgłoszeń.

W razie wątpliwości informacji udziela Pan Sławomir Biedermann, tel.: +48 22 432 8705, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

Publikacja zostanie wydana w ramach realizacji przez PARP projektu pozakonkursowego „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Subscribe to the catalogue promoting the Polish gaming industry!

If you operate in the gaming industry and your company is registered in Poland, you can include your profile in a report promoting the Polish gaming industry titled "The Game Industry of Poland".

The publication will be addressed to foreign entities - investors, publishers, distributors and other potential business partners of Polish companies and will be available for download free of charge.

If you are interested, complete the form below in English by August 3, 2021.

Check out our last edition of the report! (https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/the- game-industry-of-poland)

The publication will be co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

Formularz zgłoszeniowy