Michał Bagłaj

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów IT, energetycznego i transportowego.
Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym postępowań, których przedmiotem jest partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane i usługi. Michał wspiera także przedsiębiorców w przygotowaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur zakupowych i antykorupcyjnych oraz szeroko pojętego compliance. Zajmuje się także doradztwem kontraktowym, w szczególności w sektorach IT i energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk zwinnych realizacji projektów.