Temat

Specustawa funduszowa – większa elastyczność w programach PARP

Specustawa funduszowa – większa elastyczność w programach PARP

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność ...

20 kwietnia 2020

Ułatwienia dla firm zagrożonych COVID-19. Wywiad z Małgorzatą Oleszczuk, Prezes PARP

Ułatwienia dla firm zagrożonych COVID-19. Wywiad z Małgorzatą Oleszczuk, Prezes PARP

Wywiad ukazał się 7 kwietnia br. w serwisie internetowym magazynu „My Company Polska”. Rząd przyjął właśnie Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców. Jaki udział w działaniach związanych z ratowanie...

7 kwietnia 2020

Zmiana płatności pośrednich do 95% w Badaniach na rynek

Zmiana płatności pośrednich do 95% w Badaniach na rynek

W nawiązaniu do komunikatu PARP z 16 marca 2020 r. zachęcamy przedsiębiorców, których projekty z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR są znacznie zaawansowane, do składania wniosków o zmianę umowy o dofi...

2 kwietnia 2020

Koronawirus a programy wdrażane przez PARP – działania pomocowe

Koronawirus a programy wdrażane przez PARP – działania pomocowe

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji...

16 marca 2020

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), począwszy od dnia 13 marca br. do odw...

12 marca 2020

Zmiany w projektach w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2

Zmiany w projektach w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2

Komunikat dla beneficjentów PARP realizujących projekty w zakresie internacjonalizacji: 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 3.3.3 Go to Brand. W związku z p...

12 marca 2020