Enterprise Europe Network

Wsparcie biznesu w zasięgu ręki. Pomagamy firmom wprowadzać innowacje i rozwijać się międzynarodowo

Artykuły

Temat

11 czerwiec 2019

Materiały z seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji"

4 czerwca 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji".

05 czerwiec 2019

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej. Jakich zmian można się spodziewać w najbliższych latach?

Wkrótce zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna dotycząca warunków szeroko pojętego zatrudniania. 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ...

03 czerwiec 2019

IP BOX. Narzędzie wspierające innowacyjność wśród przedsiębiorców. Część II

W poprzedniej części artykułu zostały zaprezentowane informacje na temat kształtu IP BOX na świecie, procesu legislacyjnego, który doprowadził do uchwalenia zmian w ustawie o CIT i ustawie o PIT, katalogu kwal...

31 maj 2019

O zakazie geoblokowania, część II. Zmiany dla przedsiębiorców

W pierwszej części artykułu zostały opisane zagadnienia dotyczące m.in. definicji geoblokowania, przyczyn występowania tej praktyki oraz nieważności postanowień porozumień o sprzedaży pasywnej sprzecznych z...

30 maj 2019

Skarga pauliańska. Praktyczne narzędzie prawne ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga pauliańska jest jednym z narzędzi prawnych zmierzających do ochrony prawnej wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ma ona posłużyć wierzycielom, którzy nie mogą wyegzekwować od dłużnika p...

29 maj 2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach. O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Od 4 września 2018 r. w polskim porządku prawnym obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[i], które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe rozwiązania p...

28 maj 2019

Zielone zamówienia w Prawie Zamówień Publicznych. Zielone kryteria w branży komputerowej, żywnościowej oraz tekstylnej

W ostatnich latach możemy zauważyć zmianę tendencji w gospodarce. Zarówno prawodawcy, jak i przedsiębiorcy zaczęli zauważać potrzebę zmiany swoich działań w kierunku ochrony przyrody. Postępujące niekorz...

27 maj 2019

Wstępny etap kreacji gier komputerowych. Koncepcje, idee, zarysy, plany gier komputerowych i ich ochrona

Dotychczas ani polski, ani unijny ustawodawca nie zdefiniował gry komputerowej. Jest ona bardzo złożonym produktem, zawierającym wiele elementów istotnych z punktu widzenia prawa, takich jak grafika, muzyka, teks...

27 maj 2019

Materiały z seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu"

23 maja 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu".

24 maj 2019

Izotopy i nie tylko. Horyzont 2020 wspiera rozwój innowacji

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacn...