Pomiń nawigację
  • Badania i inwestycje
  • Dokapitalizowanie
25 kwietnia
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?

25 kwietnia 2019

0:00

Warszawa, ul. Sienna 73, Sienna Training Centre

Udostępnij

Opis

Zapraszamy na seminarium pt.: " Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?", które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie. Organizatorem spotkania jest ośrodek Enterprise Europe Network działający przy PARP.

Seminarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie. Zostaną przedstawione rozwiązania dostępne w tym zakresie w programie Horyzont 2020 oraz preferencyjne finansowanie zwrotne, z uwzględnieniem zasad ubiegania się o ten rodzaj wsparcia. Dodatkowo zaprezentowany zostanie instrument dotyczący finansowania wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych powstałych w oparciu o wyniki prac B+R, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie Badania na Rynek). Kolejnym punktem programu będzie zagadnienie zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych w oparciu o metodę Monte Carlo.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Program

Program

25 kwietnia 2019

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:15

Usługi Enterprise Europe Network 

Aneta Nagrodkiewicz, Łukasz Nikitin

Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Europejska Rada ds. Innowacji – Instrument MŚP

Joanna Niedziałek

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców - instrumenty finansowe UE

Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Marek Ulman, Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych oraz Sebastian Sobieraj, Ekspert

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Badania na rynek – innowacyjne produkty i technologie

Dorota Szczytowicz, Katarzyna Kamińska

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 13:45

Metody zarządzania ryzykiem finansowym w projektach innowacyjnych przedsięwzięć – symulacja Monte Carlo i opcje realne

Tomasz Krawczyk, Enterprise Europe Network, DELab UW.

13:45 - 14:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Zakończenie seminarium

Lokalizacja

Lokalizacja