05.04.2019

Gospodarka odpadami w MŚP

InfrastrukturaRozwój kompetencji

O wydarzeniu

Szkolenia i warsztaty Szkolenia i warsztaty

Zapraszamy na seminarium pt.: " Gospodarka odpadami w MŚP", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie. Organizatorem spotkania jest ośrodek Enterprise Europe Network działający przy PARP.

Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z  ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Logotypy PARP Centrum Rozwoju MŚP, Enterprise Europe Network i Komisji Europejskiej

Termin
05.04.2019 10:00 - 14:30
Miejsce
Warszawa, ul. Sienna 73, Sienna Training Centre Zobacz mapę

Udostępnij

Prelegenci

Program

05.04.2019

10:00 - 10:30

Rejestracja Uczestników

10:30 - 12:00

Część I

  • Wprowadzenie – nowe dyrektywy zmieniające dotychczasowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami w Unii
  • Ustawa o odpadach – podstawa prawna i najważniejsze definicje, zasady gospodarowania odpadami
  • Obowiązki posiadaczy odpadów – pozwolenia, zezwolenia, magazynowanie odpadów, transport odpadów
  • Prowadzenie ewidencji odpadów – karta ewidencji odpadów, karta przekazania odpadów

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:30

Część II

  • Nowe obowiązki posiadacza odpadów – baza BDO, monitoring miejsca magazynowania odpadów
  • Sprawozdanie roczne dotyczące gospodarowania odpadami
  • Opłaty i kary w gospodarce odpadami

 

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie seminarium ok. 14:30.

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.