Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji

4
czerwca

O wydarzeniu

Zapraszamy na seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji" które odbędzie się 4 czerwca 2019 r., w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniach odwoławczych. Poszczególne kwestie będą prezentowane w praktycznej formie, wskazującej realne trudności jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w toku postępowania, a także sprawdzone sposoby eliminacji pojawiających się ryzyk.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

 

Wydarzenie współorganizowane z Urzędem Zamówień Publicznych RP


Kontakt z organizatorami: Aneta Nagrodkiewicz, email: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl, tel.: 22 432 8547

Termin

04.06.2019 10:00 - 15:00

Miejsce

Warszawa, ul. Sienna 73, Sienna Training Centre Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia i warsztaty

Tematyka

InfrastrukturaRozwój kompetencjiWspółpraca i partnerzy

Udostępnij

Prelegenci

Michał Bagłaj Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.
Małgorzata Przewalska Urząd Zamówień Publicznych

Program

Program

04.06.2019

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 11:00

  • Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi

p. Małgorzata Przewalska, Urząd Zamówień Publicznych

11:00 - 12:30

  • Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych oraz dotyczące dokumentów składanych w toku postępowania (np. niekompletność ofert, aktualność dokumentów, dokumenty podwykonawców)
  • Kryteria oceny ofert i zielone zamówienia publiczne
  • Umowy zawierane w wyniku zamówienia publicznego z punktu widzenia wykonawcy np. niezbędne elementy umowy, klauzule umowne, kary, zmiany umowy, odstąpienie, rozwiązanie

p. Michał Bagłaj, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:45

  • Wybrane aspekty postępowania odwoławczego przed KIO
  • Ochrona danych (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kryteria ocen a RODO, certyfikat zgodności z RODO, wykonawca a administrator danych/podmioty przetwarzający dane, dobre praktyki w zakresie RODO)

p. Michał Bagłaj, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.

14:45 - 15:00

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie seminarium

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.