Materiały wideo

Gala finałowa XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

3 marca w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się Gala finałowa XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Po raz 22. zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla polskich innowatorów. Wśród laureatów konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizowały o trzy nagrody główne po 100 tys. oraz wyróżnienia i nagrody specjalne. Uroczysta gala z ogłoszeniem wyników rozpoczęła także obchody 20-lecia PARP.

Demo Day II edycja

Film relacjonujący II edycję Gov_Lab, w którym udział wzięli reprezentanci polskich jednostek samorządu terytorialnego. Ten wyjątkowy program uczy jak projektować usługi skierowane do przedsiębiorców. Program oparty jest o metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych. Dodatkowym celem jest zaznajomienie uczestniczek/ów z innowacyjnymi metodami pracy w administracji. Produktem programu była kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.

Czy wiesz czym jest Dostępność Plus?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała działania w ramach programu Dostępność Plus w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój.

Spotkanie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

Materiały ze szkolenia Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand, z dnia 24 stycznia 2020 r.

Webinarium - Technologie poprawiające jakość życia

Zapraszamy na trzecie webinarium dotyczące Funduszy Norweskich , poświęcone projektom, które mogą dostarczyć rozwiązań/technologii poprawiających jakość życia oraz te w ujęciu schematu dla przedsiębiorczych kobiet.

Webinarium - Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

W programie istnieje możliwość realizacji projektu w jednym z trzech obszarów w zakresie: zielonych technologii, wód morskich i śródlądowych oraz technologii poprawiających jakość życia. W programie, szczególne miejsce ma obszar wspierania firm prowadzonych, zarządzanych przez kobiety w schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Podczas tego webinarium porozmawiamy o projektach, które będą prowadzić do wdrożenia innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich oraz te w ujęciu schematu dla przedsiębiorczych kobiet.

Technologie przyjazne środowisku - co będzie przedmiotem projektu? WEBINARIUM

Podczas rozmowy przybliżymy Państwu cel schematu, kryteria oceny, rodzaj wsparcia na jaki mogą liczyć firmy, rodzaj projektów jakie mogą być realizowane i elementy mające szczególne znaczenie przy wypełnianiu wniosku.