Materiały wideo

Polecane i nowości

Zarządzanie innowacjami w MŚP

Jeśli chcesz bliżej poznać temat innowacji, dowiedzieć się gdzie szukać wsparcia w zarządzaniu innowacjami w Twojej firmie, oraz jak kontrolować procesy innowacyjne w firmie, to szkolenie jest dla Ciebie.

Modele biznesowe dla MŚP

Biznesplan od A do Z

Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check

Business Model Canvas

Pitching - prezentacja przed inwestorem

Pitch Deck to krótka prezentacja przedstawiana na spotkaniu z inwestorem. Przedstaw problem, opisz jego skalę, oraz sposoby jego rozwiązania. Opowiedz inwestorowi, dlaczego jesteś odpowiednim człowiekiem do prowadzenia tego przedsięwzięcia.

Zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Zakupy współfinansowane ze środków unijnych, których wartość przekracza 50 000 zł netto, powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Działalność nierejestrowana

Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej? W czym może Ci to pomóc?

Wsparcie dla biznesu w programie Horyzont 2020

Szkolenie dotyczące Horyzontu 2020, przygotowane wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, pomoże poznać podstawowe zasady realizacji i finansowania projektów w tym programie. Opowiemy także, dlaczego warto skorzystać z Instrumentu MŚP oraz w jaki sposób starać się o grant Marii Skłodowskiej-Curie.

Wsparcie dla polskich firm w ramach programu COSME

W 7-odcinkowym szkoleniu informujemy, czym jest program COSME i jak mogą z niego skorzystać polskie małe i średnie firmy. Wskazujemy m.in. gdzie szukać wsparcia finansowego, jak można uzyskać pomoc w rozwoju biznesu na zagranicznych rynkach, kto może pomóc w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz co to jest i jak skorzystać z programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

Księgowość i podatki na początku działalności firmy

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli już prowadzisz firmę, ale chcesz lepiej zrozumieć księgową część Twojej działalności lub dopiero zamierzasz rozpocząć biznes.

Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych

W 19-odcinkowym szkoleniu dotyczącym wyrobów budowlanych przedstawiamy pełen zakres Rozporządzenia CPR 305/2011 oraz aspekty ustawy o wyrobach budowlanych, która wdraża je do polskiego prawodawstwa. Koncentrujemy się na niezbędnej dokumentacji oraz aspektach wprowadzania wyrobu budowlanego na rynek Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE dla maszyn – dyrektywa maszynowa (MD)

W szkoleniu na temat dyrektywy „maszynowej” powiemy, kogo dotyczy ta dyrektywa i w jaki sposób spełnić jej wymagania. Opowiemy też, co oznaczają wymagania zasadnicze oraz jakie informacje powinny zostać zamieszczone w dokumentacji technicznej i jak prawidłowo oznakować maszynę.

Dyrektywa „narzędziowa” WED 2009/104/WE

Seria filmów dotycząca dyrektywy "narzędziowej" WED 2009/104/WE pomoże odpowiedzieć na pytania kogo i jakich sprzętów ona dotyczy oraz jakie działania pracodawca powinien zrealizować, jeżeli zamierza wyposażyć stanowisko pracy w jakąś maszynę.

Jak budować wiarygodność swojego e sklepu

Nagranie seminarium pt.: "Jak budować wiarygodność swojego e sklepu", które odbyło się 28 listopada 2018 r.