Materiały wideo

Webinarium dla przedsiębiorców jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie

Badania na rynek - sfinansuj koszty nowej inwestycji, wprowadź na rynek nowy produkt lub usługę, wdrażaj nowe procesy technologiczne.

AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI

Wykorzystaj twórczy potencjał pracowników Z AKADEMIĄ MENADŻERA INNOWACJI Akademia Menadżera Innowacji AMI - to autorski program szkoleniowo doradczy PARP, którego celem jest nabycie przez firmę i jej pracowników kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami w firmie. Program Akademii Menadżera Innowacji obejmuje 6 obszarów tematycznych: 1. Kultura Innowacyjności 2. Zrozumienie biznesu 3. Strategia 4. Struktura organizacyjna 5. Potencjał i zasoby 6. Procesy

Pożyczka na rozwój - webinarium

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Polski Wschodniej - webinarium

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

PODPIS ELEKTRONICZNY w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - webinarium

Najważniejsze kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych: - jak składać ofertę elektronicznie - jak uzyskać podpis elektroniczny - na czym polega składanie elektronicznego podpisu - jak zadbać o to by oferta składana elektronicznie była kompletna - na co zwrócić uwagę podczas składania oferty