Pomiń nawigację

Zrównoważony transport miejski

Cel finansowania:

Opłacenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego

  • grudzień 2016

    Ogłoszenie konkursu

Miejsce realizacji projektu

Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Zrównoważony transport miejski jest sfinansowanie inwestycji na rozbudowę lub stworzenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego.

Na co przeznaczono dofinansowanie?

  • na stworzenie lub rozbudowę istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
  • zakup niskoemisyjnego taboru,
  • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.
Na co przeznaczono dofinansowanie?
Kto otrzymał dofinansowanie?

Kto otrzymał dofinansowanie?

  • miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ile otrzymali wsparcia?

  • wsparcie wyniosło do 85% wydatków kwalifikowanych projektu, co oznacza, że wkład własny miast to co najmniej 15% jego całkowitego kosztu
Ile otrzymali wsparcia?

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Zrealizowane projekty

Poprawa dostępności centrum Białegostoku

Projekt zakłada budowę ul. Sitarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi wraz z dwustronnymi buspasami, chodnikami, ścieżką rowerową, wiaduktem nad torami kolejowymi.

Kolejnym etapem jest rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka i Gen. Wł. Andersa do terenu kolejowego przy ulicy Poleskiej - dobudowa pasa, dwustronne buspasy, ścieżka rowerowa.

Dzięki projektowi przebudowana została ul. Jurowieckiej od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej wraz z budową tunelu na potrzeby przeprowadzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez nasyp kolejowy w ul. Poleskiej, dwustronne buspasy, obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy, uruchomienie systemu informacyjnego dla przewozów osób niepełnosprawnych.

Miasto zakupiło 20 sztuk niskoemisyjnego taboru, spełniającego normę Euro VI.

Rozwój transportu w Białymstoku

W ramach projektu zbudowano lub przebudowano ulice stanowiące szkielet podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się komunikacja miejska w tym: ul. Prez. R. Kaczorowskiego i ul. Legionowej dł. 600 m, ul. Wiosennej dł. 830 m wraz z pętlą autobusową, ul. J.K. Branickiego dł. 490 m wraz z pętlą autobusową.

Zabudowano ulice i infrastrukturę przystankowej w celu uruchomienia nowych połączeń lub utrzymania dotychczasowych, pomiędzy Białymstokiem o osiedlami zlokalizowanymi na terenie gmin ościennych oraz zakupiono 20 szt. niskoemisyjnego taboru spełniającego normę EURO VI.

Zakupiono tablice informacyjne, wiaty przystankowe, biletomaty oraz zmodernizowano system biletu elektronicznego. Dodatkowo zbudowano parking P&R przy ul. Kawaleryjskiej.

Komunikacja publiczna w Kielcach

W ramach projektu wdrożono inteligentny system transportowy (ITS), zakupiono automaty do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej oraz wewnętrzne tablice LCD wizualizujących przebieg trasy danej linii. Doposażono autobusy w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych.

Jednym z etapów projektu była budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa, budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach wraz z budową nowej pętli autobusowej, a także budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta.

Projekt zakłada również budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów i rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Infrastruktura transportowa w Kielcach

Projekt zakłada rozbudowę ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego.

Kolejnym etapem jest rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach oraz zakupem i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

Zwieńczeniem projektu jest zakup 25 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym.

Niskoemisyjna sieć komunikacji wraz z budową systemu biletu elektronicznego w Lublinie

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań oraz budowa trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do granicy miasta, wraz z budową podstacji.

W dalszym etapie przebudowano skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich oraz rozbudowano systemu dynamicznej informacji przystankowej.

Zakupiono trolejbusy, autobusy spalinowe i elektryczne oraz wdrożono system biletu elektronicznego z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta.

Komunikacja zbiorowa dla SSE w Lublinie

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja oraz budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej.

Dodatkowo przebudowano skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego– Sulisławicka, skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza oraz zbudowano kluczowy węzł komunikacji zbiorowej ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami.

Rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych inwestycją oraz zakupiono tabor do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowej.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie

Dzięki projektowi zbudowano ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą wraz z buspasami i trakcją trolejbusową.

Dodatkowo zbudowano brakujące odcinki trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą.

Zakupiono 15 sztuk trolejbusów oraz system informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II, w tym m.in. tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z włączeniem ich do obecnie użytkowanego systemu.

Łańcuchy ekomobilności w Olsztynie

W ramach projektu zbudowano zintegrowany węzeł przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS oraz przebudowano i zbudowano układ uliczny w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy).

Ostatnim etapem był zakup taboru tramwajowego oraz rozbudowa systemu ITS.

Transport publiczny w Rzeszowie

Projekt zakładał zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego. Zbudowano m. in. 137 zatok autobusowych oraz 136 zespołów przystankowych, pętle autobusową, dworzec lokalny oraz zbudowano lub przebudowano 4 ulice oraz infrastrukturą w zakresie skrzyżowań (6 skrzyżowań oraz 3 sygnalizację włączone w system ITS), infrastruktura w zakresie ITS oraz inwestycje w zakresie pieszo - rowerowym.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Sukcesy beneficjentów