Pomiń nawigację

11 kwietnia 2024 r.

Ponad 67 mln z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na poprawę transportu publicznego w Stalowej Woli

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała kolejną umowę w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Stalowa Wola otrzyma ponad 67 mln zł dofinansowania na poprawę jakości transportu publicznego.

Nabór konkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

Rozwój mobilności miejskiej w Stalowej Woli

Jednym z beneficjentów działania jest Stalowa Wola, która będzie realizowała projekt pt. „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”. Jego wartość wynosi ponad 93 mln mln zł, z czego 79 mln zł stanowią wydatki kwalifikowalne, w tym ponad 67 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Projekt zakłada realizację działań sprzyjających poprawie jakości transportu publicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli. Obejmuje on m.in. zakup pięciu autobusów elektrycznych, budowę nowej zajezdni autobusowej w Stalowej Woli, budowę i przebudowę pętli autobusowych wraz z modernizacją istniejących stacji ładowania, budowę nowych ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych, a także rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z rozbudową serwerowni. Ponadto w ramach projektu wybudowane lub przebudowane zostaną parkingi typu P&R na terenie Gminy Zaleszany, a także wybudowane zostaną centra przesiadkowe, ścieżka pieszo-rowerowa i chodnik w Gminie Pysznica.

Podniesienie atrakcyjności transportu publicznego wpłynie na zwiększenie jego wykorzystania wśród mieszkańców Stalowej Woli i gmin MOF, przekładając się na zmniejszenie natężenia ruchu w mieście, w szczególności w centrum miasta. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy skomunikowania na terenie MOF poprzez uruchomienie nowych linii autobusowych w Gminie Stalowa Wola i Gminie Pysznica, dzięki którym usługą przewozową zostaną objęte obszary dotychczas nieobsługiwane.

Ruszył kolejny nabór

11 kwietnia 2024 r. rozpoczął się drugi nabór konkurencyjny w ramach działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”. Jest on skierowany do następujących miast: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej. Wnioski będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Więcej informacji o działaniu „Zrównoważona mobilność miejska” znajduje się na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 11.04.2024 09:26
Poprawiono: 11.04.2024 10:42
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: