Pomiń nawigację

3 kwietnia 2024 r.

Rozbudowa dróg na Podkarpaciu. Uroczyste podsumowanie projektu realizowanego z Programu Polska Wschodnia

3 kwietnia 2024 r.  na rondzie w Trzebownisku odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej nr 869”. Projekt otrzymał ponad 104 mln zł dofinansowania z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) w ramach działania „Infrastruktura drogowa” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedmiotem projektu była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z DW 869 w m. Jasionka. Zakres projektu obejmował m.in.:

  • rozbudowę istniejącego odcinka DW 878,
  • rozbudowę, budowę i przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, przebudowę/rozbudowę dróg wewnętrznych, budowę dodatkowych jezdni,
  • budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,
  • przebudowę i budowę zatok autobusowych, miejsc do zawracania pojazdów,
  • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi,
  • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
  • budowę elementów ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych i przejścia dla zwierząt.

Wartość projektu wyniosła prawie 147 mln zł, z czego ponad 104 mln zł to dofinansowanie z działania „Infrastruktura drogowa” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Polska Wschodnia (POPW).

W ramach projektu przebudowano 5 km drogi wojewódzkiej oraz wybudowano i przebudowano łącznie ponad 10 km infrastruktury rowerowej.

Głównymi użytkownikami projektu są: mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych gmin, osoby związane ze strefami ekonomicznymi m. Rzeszowa i okolicznymi firmami, tj. inwestorzy, pracownicy, dostawcy, klienci, pasażerowie Portu Lotniczego Jasionka oraz pozostali kierowcy pojazdów poruszający się po przedmiotowym odcinku drogi.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 03.04.2024 16:02
Poprawiono: 03.04.2024 14:03
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: