Pomiń nawigację

28 lutego 2024 r.

Work-life balance odchodzi do lamusa? Poznaj nowy trend, czyli work-life integration

O idei work-life balance, która ma na celu odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, mówi się od dawna. Obecnie popularność zyskuje jednak inny trend, a mianowicie work-life integration. Koncepcja ta zakłada, że granica między osobistą i zawodową sferą życia może być płynna.

W raporcie Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreślono, że podczas gdy w innych rozwiniętych gospodarczo krajach mówi się wiele o work-life balance i testuje koncepcje czterodniowego rynku pracy, aktywni zawodowo Polacy poświęcają na pracę przeciętnie ponad 43 godziny tygodniowo. Ponadto co trzecia badana osoba czuje, że przez pracę nie poświęca bliskim tyle czasu, ile by chciała. Z danych Eurostatu wynika, że Polacy znaleźli się na drugim miejscu w Unii Europejskiej (UE) pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu. Polskę pod tym względem wyprzedziła tylko Grecja.

Work-life balance priorytetem pracowników

Zbyt długi czas pracy może przyczyniać się do pracoholizmu czy wypalenia zawodowego. Odpowiedzią na te problemy społeczne jest koncepcja work-life balance, która opiera się na wyraźnym oddzieleniu pracy od życia prywatnego. Idea ta powstała już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, jednak na popularności zyskała w ostatnich latach. W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa „work-life balance” wprowadziła takie zmiany jak wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni.

Jak wynika z badania Randstad Workmonitor 2024, pracownicy zarówno w Polsce, jak i globalnie, traktują priorytetowo równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Dla prawie 2/3 respondentów (60%) życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Równowaga między tymi sferami jest dziś na liście priorytetów pracowników na równi z wynagrodzeniem (93%) – wyżej niż jakiekolwiek inne czynniki. Przy planowaniu kolejnego kroku w karierze życiowy balans jest nawet ważniejszy (57%) niż wyższa pensja (55%). Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym została uznana jako najważniejszy czynnik przy rozważaniu obecnego lub przyszłego zatrudnienia – wskazało na nią 94% badanych z Polski i 93% globalnie. Ponadto 57% respondentów nie przyjęłoby stanowiska, gdyby miało negatywnie wpłynąć na równowagę między pracą a życiem prywatnym. Z badania LiveCareer wynika natomiast, że aż 71% Polaków stawia granicę pomiędzy pracą a domem, znajomymi i rodziną.

Nowy trend na rynku pracy – czym jest work-life integration?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się jednak o innym trendzie, a mianowicie work-life integration. Koncepcja ta zakłada upłynnienie granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zgodnie z tą ideą łatwiej jest łączyć sfery zawodową i prywatną niż je rozdzielać. Trend ten zyskał na popularności w czasie pandemii COVID-19. Wówczas nastąpiła popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej, co przyczyniło się do bardziej elastycznego podejścia do czasu pracy. Znaczący wpływ na integrację pracy z prywatnością mają również nowoczesne technologie  (Internet, urządzenia mobilne, media społecznościowe). Wdrażanie idei work-life integration ma dla pracowników wiele zalet i umożliwia im np. wyjście w trakcie pracy do lekarza, urzędu czy odebranie dziecka ze szkoły. W zamian pracodawca może oczekiwać, że pracownik odbierze telefon czy odpisze na maila poza godzinami pracy.

Niektórzy pracodawcy umożliwiają nawet workation, czyli łączenie pracy zawodowej z wakacjami. Termin ten oznacza, że pracownik przebywa w atrakcyjnym turystycznie miejscu, które umożliwia mu zarówno odpoczynek, jak i komfortowe warunki pracy. Na workation poza granicami kraju najczęściej decydują się freelancerzy i właściciele startupów.

Rosnącą popularność idei work-life integration potwierdzają dane. Z raportu Gumtree.pl wynika, że 8 na 10 pracujących zauważa, że granice pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym się zacierają. 1/3 Polaków pozytywnie ocenia zjawisko work-life integration. 36% ankietowanych przyznało, że załatwia sprawy prywatne w czasie i w miejscu pracy. Ponadto aż 42% pracodawców zadeklarowało, że utrzymuje prywatne relacje z pracownikami.

Pokolenie Z, czyli najmłodsza grupa na rynku pracy, rzadziej od starszych generacji ceni sztywny podział życia zawodowego i prywatnego, czyli work-life balance (40% vs 64%). Osoby z tej generacji wyróżnia chęć pracy zdalnej. Natomiast Millenialsi, czyli Pokolenie Y, częściej marzą o karierze freelancera (49%). Co trzeci pracodawca uważa, że Pokolenie Y wysoko ceni możliwość integracji czasu pracy i czasu prywatnego. Najstarsi na rynku pracy, czyli Pokolenie X, rzadziej ocenia work-life integration jako zjawisko pozytywne. Wybór modelu pracy w danej firmie jest dużym wyzwaniem dla pracodawców. Niezależnie od tego, na którą koncepcję się zdecydują, najważniejsze jest, aby wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, a także dbać o ich dobrostan psychiczny.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.02.2024 13:47
Poprawiono: 28.02.2024 12:47
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: