Pomiń nawigację

8 lutego 2024 r.

Niemal 50 mln zł z Funduszy Europejskich na promocję polskich firm za granicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Do dofinansowania wybrano 136 projektów na łączną kwotę ponad 48,3 mln zł.

Celem działania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

Nabór do działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki był prowadzony od 16 października do 30 listopada 2023 r. Mogły wziąć w nim udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do PARP wpłynęło 231 wniosków o łącznej wartości 92 mln zł.  PARP wybrała do dofinansowania 136 projektów, które otrzymają ponad 48,3 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich.

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone. Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.

Wybrane produkty, które będą promowane za granicą w ramach działania, to m.in. wyroby medyczne, skutery podwodne, gry wideo, wysokiej jakości produkty spożywcze, usługi z zakresu integracji systemów, zawieszki zapachowe do samochodów czy ręcznie malowane, szklane ozdoby choinkowe.

Więcej informacji o działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 08.02.2024 12:21
Poprawiono: 08.02.2024 11:53
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: