Pomiń nawigację

6 lutego 2024 r.

Łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę – Innowacje Społeczne +

Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +, którego celem jest łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę.

Konkurs promuje współpracę transnarodową i wzajemne uczenie się pomiędzy państwami członkowskimi UE. Ponadto umożliwi rozwój innowacyjnych podejść do obecnych wyzwań społecznych.

Nabór, którego budżet wynosi 22 mln EUR, ma finansować innowacyjne i skuteczne projekty, których celem jest transfer lub skalowanie innowacji społecznych przyczyniających się do osiągnięcia następujących celów:

  • Integracja i włączenie społeczne osób, które wyjechały z Ukrainy. Projekty realizowane w ramach tego celu powinny skupiać się na integracji uchodźców w krajach przyjmujących w całej UE, dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb w obszarach takich jak zatrudnienie, umiejętności, mieszkalnictwo oraz dostęp do usług socjalnych i opiekuńczych.
  • Łagodzenie skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i ich usług publicznych. Projekty w ramach tego celu powinny skupiać się na opracowaniu innowacyjnych modeli umożliwiających sprostanie szerszym wyzwaniom, takim jak walka z ubóstwem energetycznym, łagodzenie kryzysu siły nabywczej i rozwój bardziej włączających usług społecznych.

 

Podstawowe terminy

24 stycznia 2024: otwarcie naboru

Luty 2024: szkolenie dla wnioskodawców

24 kwietnia 2024, godz. 17.00: zakończenie naboru

Kwiecień-sierpień 2024: ocena wniosków

Sierpień-listopad 2024: informacja o wynikach oceny, podpisanie umów ws udzielenia grantu

Okres realizacji projektu: 12-18 miesięcy

Orientacyjna kwota grantu: od 200 000 euro do 700 000 euro (nie wyklucza to jednak składania/wyboru wniosków o innych kwotach), stanowiących nie więcej niż 80% całkowitego budżetu projektu. Dofinansowanie na poziomie co najmniej 20% musi pochodzić ze środków innych niż budżet UE.

Forma grantu: finansowanie ryczałtowe

Kto może być wnioskodawcą: wyłącznie konsorcja, których Członkowie są z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE.

Jak aplikować: wszystkie wnioski muszą być przesłane online za pośrednictwem Portalu eSINNIS (Social Innovation Information System).

Informacja o tym, jak dostać się do portalu eSINNIS oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego

https://www.esf.lt/en/innovative-approaches-to-mitigate-the-societal-consequences-of-russias-war-of-aggression-against-ukraine-within-eu-countries/1373

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 06.02.2024 10:38
Poprawiono: 06.02.2024 09:38
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: