19 maja 2022 r.

Badanie Komisji Europejskiej dotyczące modernizacji prawa spółek w kontekście cyfryzacji [ankieta dla MŚP]

Zachęcamy do udziału w badaniu panelowym z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzonym przez Komisję Europejską w związku z nową inicjatywą legislacyjną na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Komisja rozważa obecnie możliwości:

  • zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorców;
  • ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego (bez dodatkowych formalności) wykorzystywania dotyczących ich informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;
  • dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.


Inicjatywa będzie opierać się na dyrektywie z 2019 r. w sprawie stosowania narzędzi cyfrowych, która wprowadza już m.in. możliwość zakładania firm w pełni przez Internet. Więcej informacji o inicjatywie na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji znaleźć można pod tym linkiem.

Badanie nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowane jest do MŚP, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną.

Badanie trwa do 3 czerwca 2022 r. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE (aby włączyć polską wersję ankiety, należy wybrać opcję „polski” w rozwijanym menu „Languages” po prawej stronie).

Wypełnij ankietę.

Dziękujemy!

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.05.2022 14:32
Poprawiono: 19.05.2022 12:32
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: