Pomiń nawigację

28 kwietnia 2022 r.

Pytanie nr 11: Monitoring prywatnej posesji

Na terenie swojej prywatnej posesji chciałem uruchomić niewielki zakład produkcyjny. Planuję zatrudnić w nim kilku pracowników. Wiele lat temu zamontowałem kamery, które na bieżąco przekazują obraz z posesji. Czy jeśli teren wokół zakładu produkcyjnego będzie objęty „okiem” kamery, to będzie to oznaczało, że przetwarzam dane osobowe swoich pracowników i rodziny?

Odpowiedź:

Opisana sytuacja ma kilka aspektów.

Po pierwsze, przypomnijmy, że sam fakt zamontowania kamer i wyłącznie przekazywania obrazu posesji w czasie rzeczywistym, bez rejestracji czy utrwalania nagrania na jakichkolwiek nośnikach (np. w chmurze obliczeniowej czy w pamięci komputera), nie stanowi przetwarzania danych osobowych, gdyż nie możemy w tym wypadku mówić o żadnej operacji wykonywanej na danych, które zostały wskazane w definicji przetwarzania (art. 4 pkt 2) RODO). Nie ma przy tym znaczenia, czy kamera pokazuje nam członków naszej rodziny czy osoby przez nas zatrudnione.

Po drugie, fakt rejestrowania obrazu własnej posesji za pomocą kamer, także nie jest jednoznaczny z tym, że w opisywanej sytuacji będziemy mieli do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. W tym miejscu trzeba bowiem z kolei pamiętać, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 pkt 1) RODO). Jeżeli zatem przeglądając nagranie monitoringu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto został na nim utrwalony, czyli np. widzimy jedynie niewyraźne sylwetki poruszających się osób, bez możliwości ich zidentyfikowania, wtedy także nie możemy mówić o przetwarzaniu danych osobowych.

Po trzecie, jeżeli rejestrujemy obraz monitoringu, to bez wątpienia należy uznać, że w takiej sytuacji dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Jednakże jeżeli nasz monitoring ogranicza się jedynie do naszej posiadłości, to przepisy RODO nie będą miały wtedy zastosowania. Jak bowiem zostało wskazane w art. 2 ust. 2 ppkt) c) RODO, rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji przetwarzania danych osobowych, które są wykonywane przez osobę fizyczną w ramach działalności o czysto osobistym lub domowym charakterze. W praktyce oznacza to, że w takim przypadku nie jesteśmy traktowani jako administrator danych utrwalonych na nagraniach, a tym samym nie musimy chociażby wykonywać wszystkich obowiązków, które RODO nakłada na administratora. Warto w tym miejscu podkreślić, że może to mieć miejsce wyłącznie wtedy, kiedy monitorowaniem nie obejmiemy terenu znajdującego się poza naszym terenem prywatnym, czyli np. części ulicy, chodnika lub sąsiedniej posesji. 

Po czwarte, jeżeli jednak chcemy, aby kamery objęły swym zasięgiem teren naszego zakładu pracy lub obszar wokół niego, to zaczynamy podlegać pod przepisy Kodeksu pracy, które regulują kwestie związane z monitoringiem (art. 222). Jako pracodawca stajemy się administratorem danych osobowych naszych pracowników ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie ma w tym miejscu znaczenia to, że zakład pracy jest zlokalizowany na naszej prywatnej posesji.

Podstawa prawna:

  • Art. 2 ust. 2 ppkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 4 pkt 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

RODO w firmie – zobacz odpowiedzi na pozostałe najczęściej zadawane pytania

Opublikowano: 28.04.2022 10:24
Poprawiono: 28.04.2022 10:39
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: