Pomiń nawigację

28 kwietnia 2022 r.

Pytanie nr 8: Zgoda członka rodziny przy korzystaniu z ZFŚS

Czy muszę uzyskać zgodę członków rodziny pracownika korzystającego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na przetwarzanie ich danych osobowych?

Odpowiedź:

Nie, we wskazanej sytuacji zgoda nie jest właściwą podstawą przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, samo przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość jest uzależnione od spełnienia przez osobę ubiegającą się określonych kryteriów socjalnych. To od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu zależy to, czy i w jakiej wysokości otrzyma ulgę lub świadczenia. W związku z tym podstawami uprawniającymi pracodawców do przetwarzania danych na potrzeby przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ustalenia ich wysokości są w przypadku danych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w przypadku szczególnych kategorii danych (w tym wypadku danych dotyczących zdrowia) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku ze wskazanym wcześniej przepisem ustawy krajowej.

Administrator (pracodawca) nie powinien odbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych od członków rodziny pracownika, gdyż zachodzi tu inna legalna przesłanka przetwarzania danych osobowych.  W takich sytuacjach występowanie o zgodę byłoby błędne.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm)

RODO w firmie – zobacz odpowiedzi na pozostałe najczęściej zadawane pytania

Opublikowano: 28.04.2022 10:03
Poprawiono: 28.04.2022 10:37
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: