Pomiń nawigację

18 marca 2022 r.

Konkurs UE dla kobiet innowatorek już otwarty! Nagrody w wysokości 100 tys. euro

8 marca 2022 r. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) zainaugurowała dziewiątą edycję Nagrody UE dla Kobiet Innowatorek. Nagroda jest wyrazem uznania dla kobiet-przedsiębiorców, które stoją za przełomowymi innowacjami w Europie i jej celem jest inspirowanie kobiet, aby szły śladem swoich koleżanek innowatorek.

Nagroda UE dla kobiet innowatorek jest finansowana w ramach unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horizon Europe. EIC przyzna trzy nagrody w wysokości 100 000 EUR każda dla najbardziej inspirujących kobiet innowatorów w UE i krajach stowarzyszonych, w tym na Ukrainie. Jednocześnie, z okazji Europejskiego Roku Młodzieży EIC przyzna dodatkowo trzy nagrody w wysokości 50 000 EUR każda obiecującym “wschodzącym innowatorom” poniżej 35 roku życia.

Nagroda jest dostępna dla kobiet ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horizon Europe, które założyły innowacyjne przedsiębiorstwo.

Termin składania wniosków upływa 18 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 CET. Nagroda jest przyznawana przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) i Agencję Wykonawczą ds. MŚP (EISMEA), a laureatów wybiera niezależne jury.

Wnioski należy składać poprzez formularz dostępny na stronie EIC.

Informacje podstawowe

Innowacje i technologia to nadal męski świat. Obecnie trzy czwarte start-upów w Europie tworzonych jest przez mężczyzn, podczas gdy tylko w 8 % zespołów start-upowych tworzą wyłącznie kobiety. Ten brak różnorodności prowadzi do niewielkiego inwestowania kapitału w przedsiębiorstwa prowadzone i zarządzane przez kobiety. W 2019 r. 92 % wszystkich funduszy zebranych przez europejskie firmy wspierane przez VC trafiło do męskich zespołów założycielskich.

Co gorsza, pandemia koronawirusa w nieproporcjonalnym stopniu dotknęła założycielki. Wsparcie dla założycielek spadło o 31 % w 2020 r. w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2019 r., podczas gdy wsparcie dla zespołów czysto męskich spadło tylko o 16 % w tym samym okresie.

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn znajduje się w centrum programu prac Europejskiej Rady ds. Innowacji, którego celem jest stworzenie sprawiedliwych, sprzyjających włączeniu społecznemu i prosperujących ekosystemów badawczych i innowacyjnych w Europie.

Nagroda UE dla kobiet innowatorek jest częścią serii działań EIC mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet innowatorek oraz zwalczanie systematycznych uprzedzeń w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Główne inicjatywy obejmują takie działania jak:

  • ambitne cele w zakresie pitchingu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w ramach programu AcceleratorEIC,
  • nowy program przywództwa dla kobiet wspierający przedsiębiorczość,
  • równowaga płci w zarządzie EIC oraz uwzględnienie kwestii płci w wyzwaniach EIC.

Projekt pilotażowy Women TechEU uzupełnia te inicjatywy EIC, wspierając przedsiębiorstwa zajmujące się zaawansowaną technologią prowadzoną przez kobiety we wczesnym i najbardziej ryzykownym okresie rozwoju firmy.

Program oferuje kobietom założycielkom najwyższej klasy coaching i mentoring, a także ukierunkowane wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy będzie rozwój firmy.

Projekt Women TechEU oferuje:

  • wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa w formie dotacji w wysokości 75 000 EUR na wsparcie pierwszych etapów procesu innowacji i rozwoju przedsiębiorstwa;
  • mentoring i coaching oferowany przez EIC Business Acceleration Services (BAS) w ramach nowego programu “Women Leadership Programme”, który obejmuje specjalne wydarzenia networkingowe i pitchingowe;
  • Możliwość udziału w specjalnych działaniach organizowanych przez Invest EU i Enterprise Europe Network.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 18.03.2022 12:45
Poprawiono: 18.03.2022 12:02
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Paweł Sikorski
Autor dokumentów: