7 października 2021

Delegacja PARP spotkała się z przedstawicielami klastrów z Hiszpanii, Francji, Czech i Niemiec

7 października 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała spotkanie online z przedstawicielami czterech europejskich klastrów, których wizytę w Polsce zorganizował Mazowiecki Klaster ICT.

W skład delegacji weszli menadżerowie klastrów z Hiszpanii, Francji, Czech i Niemiec, którzy razem z Mazowieckich klastrem ICT realizują projekt BLUES (Blue and Eco industries cluster exchange for industrial modernisation). Głównym założeniem projektu jest poprawa zdolności menedżerskich pracowników klastrów, wymiana doświadczeń, poprawa jakości świadczonych usług oraz umożliwienie współpracy międzynarodowej między firmami/członkami z obszaru sektora wodnego i greentech.

W trakcie spotkania przedstawicielki PARP – Aleksandra Wadowska z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości i Monika Antonowicz Departamentu Analiz i Strategii – przedstawiły instrumenty wsparcia klastrów i internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także podzieliły się doświadczeniami w zakresie wdrażania polityki klastrowej przez Agencję.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 07.10.2021 12:03
Poprawiono: 07.10.2021 10:04
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: