11 grudnia 2020

Pośrednicy w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji: nowy konkurs w ramach programu COSME

"Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation COS-LINKPP-2020-2-05"

Dostęp MŚP do zamówień publicznych jest dość ograniczony. Sektor publiczny może jednak odegrać ważną rolę we wspieraniu firm w dostępie do rynku zamówień publicznych i dzięki temu pomóc MŚP w znalezieniu pierwszej grupy klientów dla swoich innowacyjnych produktów i usług. Mówimy wtedy o zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania.

Niniejszy konkurs będzie wspierać beneficjentów, którzy będą pełnić funkcję pośredników w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji, w opracowywaniu i wdrażaniu zrównoważonej metody ułatwiającej udzielanie zamówień publicznych w zakresie innowacji.

Cel konkursu

Szczegółowe cele konkursu:

 • wykazanie adekwatności i skuteczności metody opracowanej w ramach projektu pilotażowego InnoBroker 1 (finansowanego w ramach programu prac COSME 2017) oraz, w razie potrzeby, udoskonalenie jej poprzez zbadanie innych sposobów współpracy;
 • utrwalenie modelu współpracy w celu zwiększenia roli tych pośredników w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji w przyspieszeniu wdrażania zamówień publicznych na rzecz innowacji w Europie;
 • rozwijanie i wzmacnianie odpowiednich powiązań między administracją publiczną, ekosystemem innowacji i sektorem prywatnym w celu wykorzystania potencjału nabywczego publicznych zamawiających;
 • wspieranie wzrostu i rozwoju innowacyjnych MŚP i nowych przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im zaspokajania popytu publicznego poprzez udział w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji oraz poprzez tworzenie otoczenia przyjaznego dla biznesu poprzez zmniejszanie obciążeń administracyjnych MŚP;
 • zapewnienie europejskiego wymiaru rozwiązań, które mają być przedmiotem usługi.

Oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultaty tego działania mają wykazać skuteczność pierwszego doświadczenia w zakresie pośrednictwa w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji (InnoBroker 1) oraz jego możliwych ulepszeń w celu zapewnienia lepszego włączenia uczestników ekosystemu innowacji, w szczególności MŚP i nowych przedsiębiorstw, w projekty zakupu innowacji.

Oczekuje się, że złożone projekty przyniosą następujące ogólne rezultaty:

 • Wzmocnienie współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie zamówień publicznych na innowacje.
 • Zwiększenie liczby projektów dotyczących zakupu innowacyjnych rozwiązań.
 • Poprawa dostępu MŚP i/lub nowych przedsiębiorstw do nabywców publicznych w krajach, do których skierowane są działania w ramach projekt.
 • Dalszy rozwój modelu brokera innowacji w dziedzinie zamówień publicznych.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi tworzącymi konsorcjum. Poniżej znajduje się lista rodzajów osób prawnych, które mogą wejść w skład konsorcjum:

 • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
 • władze publiczne i ich sieci lub stowarzyszenia szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego lub lokalnego;
 • organizacje międzynarodowe;
 • podmioty prywatne i nastawione na zysk, w tym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);
 • instytucje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety;
 • centra badawcze.

Osoby fizycznie nie mogą brać udziału w tym konkursie.

W szczególności Wnioskodawcy muszą:

 1. Być zarejestrowanym podmiotem w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME);
 2. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym);

Partnerstwa (konsorcja)

Aby wniosek był kwalifikowalny, musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z:

 • co najmniej 3 i maksymalnie 6 członków/partnerów;
 • obejmujące co najmniej trójkę kwalifikujących się krajów – opisanych w pkt. 6.1 Call for Proposal;

Link do generatora wniosków

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Pytania dotyczące konkursu

Pytania dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Dokumenty konkursowe (dostępne w załączniku na dole strony):

 • Call for Proposal
 • Guide for Applicants

 

Opublikowano: 11.12.2020 17:43
Poprawiono: 16.12.2020 12:36
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: