Pomiń nawigację

11 grudnia 2020 r.

Dostęp do rynku unijnego w obszarze zamówień publicznych: nowy konkurs dla MŚP w ramach programu COSME

Co-financing of public procurement of innovation consortia COS-PPI-2020-2-04”

Niniejszy konkurs przyczynia się do realizacji drugiego celu COSME: "dostępu do rynków". Działanie to zakłada, że sektor publiczny może odegrać dużą rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom, a w szczególności MŚP, w znalezieniu pierwszej grupy klientów dla swoich innowacyjnych produktów i usług.

Dlatego też niniejszy konkurs ma na celu poprawę dostępu europejskich MŚP do rynku unijnego w obszarze zamówień publicznych w zakresie innowacji.

Zamówienia publiczne na innowacje (PPI) mają miejsce wtedy, gdy sektor publiczny wykorzystuje swoją siłę nabywczą, aby działać jako wczesny nabywca innowacyjnych rozwiązań, które nie są jeszcze dostępne na dużą skalę na zasadach komercyjnych.

Cel konkursu:

Niniejszy konkurs przyczyni się do znacznego zwiększenia udziału MŚP mających dostęp do rynku zamówień publicznych, a w szczególności do zamówień publicznych w zakresie innowacji. Jednocześnie przyczyni się to do zwiększenia widoczności i świadomości korzyści płynących z zamawiania innowacji dla stale rosnącej liczby nabywców publicznych.

Oczekiwane rezultaty:

Jednym z rezultatów tego konkursu będzie nawiązanie współpracy pomiędzy nabywcami publicznymi a MŚP, które przyczynią się do opracowania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom nabywców. W wyniku realizacji projektu oczekuje się, że każdy nabywca publiczny dokona co najmniej jednego rzeczywistego zakupu, albo wspólnie z innymi publicznymi nabywcami swojego konsorcjum (preferowana opcja w ramach niniejszego zaproszenia), albo indywidualnie. W praktyce proces ten obejmuje w szczególności: prowadzenie i/lub uczestnictwo w konsultacjach rynkowych, które są przeprowadzane w co najmniej 5 państwach członkowskich, a najlepiej na poziomie UE. Negocjacje z potencjalnymi dostawcami w celu wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania.

Konsorcja przyczyniają się do zwiększenia świadomości w zakresie PPI wśród publicznych nabywców i dostawców. W tym celu oczekuje się, że konsorcja opracują silną, spójną i skuteczną strategię komunikacji, która będzie ukierunkowana na właściwych odbiorców i wykorzysta najbardziej odpowiednie narzędzia komunikacji, w tym stronę internetową i media społecznościowe. Wreszcie, oczekuje się, że konsorcja przyczynią się również do poprawy efektywności świadczenia usług publicznych.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi tworzącymi konsorcjum. Poniżej znajduje się lista rodzajów osób prawnych, które mogą wejść w skład konsorcjum:

 • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
 • władze publiczne szczebla państwowego, regionalnego lub lokalnego;
 • podmioty prywatne i nastawione na zysk, w tym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);
 • instytucje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety;
 • centra badawcze.

Osoby fizycznie nie mogą brać udziału w tym konkursie.

W szczególności Wnioskodawcy muszą:

 1. Być zarejestrowanym podmiotem w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME).
 2. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym).

Partnerstwa (konsorcja)

Aby wniosek był kwalifikowalny, musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z:

 • co najmniej 5 i maksymalnie 10 członków/partnerów - różne osoby prawne;
 • obejmujące co najmniej 5 kwalifikujących się krajów – opisanych w pkt. 6.1 Call for Proposal;
 • co najmniej jeden (1), ale nie więcej niż dwa (2) organy i instytucje publiczne, określone w pkt 1 Call for Proposal;
 • co najmniej jedna (1) organizacja wspierająca działalność gospodarczą, określona w pkt 1 i 8.2 Call for Proposal.

Każde konsorcjum musi składać się z co najmniej 2 publicznych zamawiających z dwóch różnych krajów biorących udział w programie COSME.  

Link do generatora wniosków

Termin składania wniosku

Etap 1

Zarys propozycji wraz z budżetem należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 19 stycznia 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Tylko sześć najwyżej ocenionych propozycji zostanie zaproszonych do składania pełnego wniosku w etapie 2.

Etap 2

Pełny wniosek wraz ze szczegółowym budżetem należy złożyć do 8 czerwca 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Pytania dotyczące konkursu

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Dokumenty konkursowe:

 • Call for Proposal
 • Guide for Applicants
 • FAQ - wersja z 27.11.2020 r.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 11.12.2020 18:24
Poprawiono: 16.12.2020 12:44
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: