11 grudnia 2020

Nowy konkurs dla klastrów w ramach programu COSME

"European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities COS-CLUSTER-2020-3-03".

Głównym celem tego działania jest wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie współpracy pomiędzy klastrami i wyspecjalizowanymi ekosystemami i miastami w całej Europie (również poprzez wdrożenie programu mobilności "ClusterXchange").

Dobre zarządzanie klastrami i ich strategiczne powiązania są ważnymi elementami klastrów kluczowych światowej klasy, dlatego też to działanie ma na celu wspieranie konkurencyjności MŚP i pomoc przedsiębiorstwom w dostępie do rynków światowych.

Celem szczegółowym jest wzmocnienie współpracy, tworzenia sieci i uczenia się organizacji klastrowych i ich członków w kierunku profesjonalizacji usług specjalistycznych i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb MŚP.

Proponowane działania:

Opisane we wniosku działania muszą obejmować:

 • wspieranie rozwoju umiejętności zarządzania klastrem;
 • propozycję nowych usług dla członków klastra;
 • organizację partnerstw, współpracy, tworzenie sieci i działań edukacyjnych, a także wspólnych działań na rzecz realizacji projektów współpracy między przedsiębiorstwami (B2B) i między klastrami (C2C).
 • wdrażanie "ClusterXchange" poprzez ułatwianie promocji, rekrutacji, dopasowywania i monitorowania krótkoterminowych wymian ze strony organizacji klastrów, MŚP, dostawców szkoleń, organizacji wspierających rozwój, dużych przedsiębiorstw i pracowników władz publicznych oraz agencji innowacji (działających w klastrze z kraju uczestniczącego w programie COSME).
 • działania informacyjne i podnoszące świadomość klastrów.

Kto może aplikować w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie Wnioskodawcy muszą:

 1. Być zarejestrowanym podmiotem w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME);
 2. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym);
 3. Być zarejestrowanym lub wysłać wniosek o rejestrację w platformie pn. European Cluster Collaboration Platform (ECCP) przed terminem zakończenia tego konkursu.

W przypadku podmiotów prywatnych, muszą one być odpowiednio ukonstytuowane i zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym.

Partnerstwa (konsorcja)

Aby wniosek był kwalifikowalny, musi zostać złożony przez konsorcjum składające się:

 • z co najmniej trzech różnych podmiotów prawnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE lub innych państwach uczestniczących w programie COSME zgodnie z Art. 6 rozporządzenia COSME;
 • i obejmujące co najmniej jednego członka konsorcjum reprezentującego organizację mającą siedzibę w regionie sklasyfikowanym jako "słabiej rozwinięty" lub "w okresie przejściowym", zgodnie ze schematem zaproponowanym w odniesieniu do kwalifikowalności do funduszy strukturalnych na lata 2014-202

Konsorcja muszą sprawdzić i zadeklarować za pośrednictwem swojego koordynatora, że żaden z ich członków nie uczestniczy w innym konsorcjum w ramach niniejszego konkursu. Jeżeli taki przypadek zostanie wykryty przez KE, doprowadzi on do wykluczenia danej organizacji ze wszystkich odpowiednich wniosków. Odpowiednie konsorcja, których dotyczy wyłączenie partnera(-ów), muszą nadal spełniać kryteria kwalifikowalności określone w sekcjach 6. 1 i 6. 2 niniejszego konkursu, aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na to działanie to 6 mln euro.

Maksymalny kwota wsparcia przeznaczona dla każdego projektu – 500.000 euro. Planowane jest wsparcie 12 projektów.

Poziom dofinansowania każdego projektu to 75% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem wsparcie finansowanego dla stron trzecich (kategoria kosztów C) – gdzie poziom dofinansowania  wynosi 100% (zgodnie z zapisem w sekcji 12,2 – dot. specjalnych warunków finansowania  w tym konkursie)

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien obejmować okres od minimum 20 miesięcy do maksymalnie 24 miesięcy.

Link do generatora wniosków

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 2 lutego 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Pytania dotyczące konkursu

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Dokumenty konkursowe (w załączniku na dole strony):

 • Call for proposal
 • Guide for Applicants
 • FAQ - wersja 4.12.2020

 

 

Opublikowano: 11.12.2020 16:17
Poprawiono: 16.12.2020 13:17
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: