9 listopada 2020

COVID-19: kolejne ograniczenia dla gospodarki. Ponowne zamknięcie centrów handlowych i hoteli od 7 listopada

Ogłoszenie z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od 20 marca stanu epidemii wywołanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, skutkowało wprowadzeniem licznych ograniczeń w sferze działalności gospodarczej. Ograniczenia, w tym najdotkliwsze w postaci całkowitych zakazów prowadzenia działalności, dotknęły wielu branż gospodarki, także tych, w których licznie reprezentowane są polskie MŚP. Pierwszy etap sukcesywnego znoszenia obostrzeń rozpoczął się 19 kwietnia, kiedy częściowo złagodzono rygory funkcjonowania placówek handlowych i usługowych. W drugim etapie, od 4 maja,  przestał obowiązywać generalny zakaz prowadzenia działalności w centrach handlowych, a hotele i inne obiekty noclegowe otwarte zostały dla nieograniczonego kręgu gości. Trzeci etap objął przede wszystkim uruchomienie od 18 maja stacjonarnej gastronomii oraz branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Czwarty, ostatni etap znoszenia obostrzeń, rozpoczął się 30 maja, od kiedy zniesiono m.in limity liczby klientów w sklepach i restauracjach.

Lawinowy wzrost liczby zakażeń notowany od początku października doprowadził do powrotu restrykcji mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się COVID-19. W pierwszej kolejności ograniczenia w sferze gospodarczej dotknęły branżę fitness i gastronomiczną. Od 17 października zakazana została działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Z kolei od 24 października zamknięte zostały restauracje oraz wszelkie inne placówki gastronomiczne, takie jak bary szybkiej obsługi, kawiarnie czy restauracje typu fast food, jak również lokale, w których przygotowywane są i podawane do konsumpcji napoje, czyli np. bary, piwiarnie i winiarnie. Dopuszczalne jest wyłącznie przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos lub z dowozem do klientów. Już wcześniej zakazem prowadzenia działalności objęte zostały dyskoteki i kluby nocne. Targi, wystawy, kongresy, konferencje i inne podobne spotkania mogą odbywać się wyłącznie w formule zdalnej.

Z dniem 24 października ponownie wprowadzono także limity klientów w placówkach handlowych i usługowych: 5 osób na jedną kasę w obiektach o powierzchni do 100 m2 albo 1 osoba na 15 m2 w obiektach o powierzchni powyżej 100 m2. Przywrócono również tzw. godziny dla seniorów, czyli możliwość obsługiwania w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i placówkach pocztowych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-12.00, wyłącznie osób powyżej 60. roku życia.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1972) w sobotę 7 listopada weszły w życie dalsze obostrzenia, stanowiące ostatni krok na drodze do pełnego lockdown’u - narodowej kwarantanny, która ma zostać wprowadzona, jeżeli w ciągu siedmiu dni wystąpi powyżej 70 przypadków zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Ograniczenia te dotykają przede wszystkim handlu detalicznego oraz branży hotelarskiej.

Powraca zakaz prowadzenia działalności w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, jednak w porównaniu do regulacji obowiązujących wiosną br., przewidziano więcej wyjątków od zakazu, zarówno jeżeli chodzi o handel, jak i usługi. Wciąż otwarte mogą placówki, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych, ale tylko innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • gazet lub książek,
 • artykułów budowlanych lub artykułów remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

Dopuszczalne jest także prowadzenie działalności w zakresie usług:  

 • fryzjerskich i kosmetycznych,
 • optycznych,
 • medycznych,
 • bankowych,
 • pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,
 • ubezpieczeniowych,
 • naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,
 • myjni samochodowych,
 • ślusarskich,
 • szewskich,
 • krawieckich,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych – ale polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej dostarczaniu do klientów.

Wbrew założeniom przyjętym wcześniej w projekcie rozporządzenia, katalog wyjątków nie objął ostatecznie sklepów meblowych. Podobnie jak podczas wiosennego lockdown’u, w centrach handlowych całkowicie zakazana została działalność handlowa i usługowa na tzw. wyspach handlowych. Powyższe zakazy dotyczące działalności obiektów powyżej 2000 m2 obowiązywać mają do dnia 29 listopada.

Od 7 listopada zmianie uległa również treść ograniczenia dotyczącego liczby klientów mogących przebywać jednocześnie w sklepie lub punkcie usługowym o powierzchni nie przekraczającej 100 m2 - obecny limit to 1 osoba na każde 10 m2 (w miejsce dotychczasowych 5 osób na jedną kasę). W większych obiektach obowiązuje wprowadzony 24 października limit 1 osoby na 15 m2.

Od 7 do 29 listopada hotele i inne obiekty noclegowe mogą przyjmować wyłącznie:

 • gości korzystających z usług hotelowych w ramach podróży w związku z czynnościami służbowymi, zawodowymi lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 • zawodników w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny,
 • pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Ograniczenia nie obejmują hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.

Od 7 listopada istotne restrykcje objęły również szeroko rozumiany sektor kultury. Całkowicie zamknięte zostały kina, teatry, muzea, galerie sztuki, biblioteki czy domy kultury. Dopuszczalne jest jedynie organizowanie działań w celu przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, realizacja nagrań fonograficznych i audiowizualnych oraz organizacja wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network 

 

Opublikowano: 09.11.2020 07:58
Poprawiono: 09.11.2020 08:01
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: