2 października 2020

Nowy konkurs w ramach programu COSME: wsparcie umiędzynarodowienia klastrów – Cluster Go International

Celem działania „COS-CLUSINT-2020-3-01: Clusters Go International” jest zwiększenie liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych. Działanie pomoże europejskim MŚP uzyskać dostęp do nowych globalnych łańcuchów wartości i zająć wiodącą pozycję w skali globalnej poprzez:

  • intensyfikację współpracy klastrów i sieci biznesowych ponad granicami, w tym również ponad granicami sektorowymi;
  • tworzenie europejskich strategicznych partnerstw klastrów i zarządzanie ich międzynarodową współpracą w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla pozaeuropejskich państw trzecich.

Struktura konkursu

Konkurs składa się z dwóch ścieżek (ang. Strand) A i B. Dla każdej z części jest oddzielny system składania wniosków. 

1. Ścieżka A:

Stworzenie Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4i)

Konkurs ten jest otwarty dla wszystkich sektorów i łańcuchów wartości z wyjątkiem tych wskazanych w ścieżce B. Projekty składane w ramach ścieżki A powinny składać się z dwóch rodzajów działań:

  • działań przygotowawczych (ang. Preparatory actions) skupionych na opracowaniu wspólnej strategii internacjonalizacji klastrów, uwzględniając wspólne cele w odniesieniu do konkretnych rynków państw trzecich, a także na wdrożeniu planu działania ułatwiającego internacjonalizację członków klastrów.
  • działań związanych z realizacją (ang. Implementation-related actions) wstępnego wdrożenia i testowania wspólnej strategii umiędzynarodowienia zaproponowanej przez konsorcja składające wniosek. Wspierają one dalszy rozwój "Europejskich strategicznych partnerstw klastrowych – Going International" poprzez budowanie działań w zakresie współpracy z partnerami międzynarodowymi w co najmniej dwóch krajach trzecich (tj. krajach stowarzyszonych z COSME) lub innych regionów świata oraz inicjowanie partnerstw biznesowych dla europejskich MŚP na każdym z docelowych rynków.

Kto może aplikować do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie Ścieżki A należy się zarejestrować lub wysłać wniosek o rejestrację na platformie pn. European Cluster Collaboration Platform (ECCP) przed terminem zakończenia konkursu.

Dodatkowo każdy z wnioskodawców powinien spełniać następujące kryteria:

  • mieć osobowość prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym);
  • być zarejestrowanym w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME).

Osoby fizyczne nie są uprawnione do aplikowania w konkursie.

Złożenie wniosku

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum) składającym się z co najmniej trzech członków z krajów biorących udział w programie COSME (przy czym co najmniej dwóch członków musi pochodzić z dwóch różnych krajów członkowskich UE).

Konsorcja planujące złożyć wniosek mogą go wygenerować za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej konkursu. 

Termin składania wniosków: 2 grudnia 2020 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego).

Wygeneruj wniosek 

Budżet

Alokacja na działanie: 6 600 000 EUR

Maksymalna wartość projektu: 550 000 EUR

Planowana liczba dofinansowanych projektów: 12

Wysokość dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Czas trwania projektu

Projekt powinien trwać od 30 do maksymalnie 36 miesięcy.

2. Ścieżka B:

Wsparcie pierwszego wdrożenia, testowanie oraz dalszy rozwój maksymalnie dwóch "Europejskich strategicznych partnerstw klastrowych – Going International (ESCP-4is) w sektorze obrony i bezpieczeństwa (technologie podwójnego zastosowania).

Kto może aplikować do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie Ścieżki B należy się zarejestrować lub wysłać wniosek o rejestrację na platformie pn. European Cluster Collaboration Platform (ECCP) przed terminem zakończenia konkursu.

Dodatkowo każdy z wnioskodawców powinien spełniać następujące kryteria:

  • mieć osobowość prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być

zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym);

  • być zarejestrowanym w jednym z krajów członkowskich UE

Osoby fizyczne nie są uprawnione do aplikowania w konkursie.

Złożenie wniosku

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum) składającym się z co najmniej trzech członków z krajów biorących udział w programie COSME (przy czym co najmniej dwóch członków musi pochodzić z dwóch różnych krajów członkowskich UE).

Konsorcja planujące złożyć wniosek mogą go wygenerować za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej konkursu.

Termin składania wniosków: 2 grudnia 2020 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego).

Wygeneruj wniosek

Budżet

Alokacja na działanie: 900 000 EUR

Maksymalna wartość projektu: 450 000 EUR

Planowana liczba dofinansowanych projektów: 2

Wysokość dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Czas trwania projektu

Projekt powinien trwać od 18 do maksymalnie 24 miesięcy.

Termin składania wniosków do ścieżki A i B

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 2 grudnia 2020 r. do godziny 17:00 (czasu brukselskiego).

Wnioskodawca może przystąpić tylko do jednego konsorcjum w ramach każdej ścieżki.

Webinarium nt. konkursu

Webinarium nt. konkursu The Clusters Go International 2020 planowane jest w listopadzie 2020 r. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale informacja oraz link do webinarium pojawi się na stronie konkursu. Zapytania dotyczące webinarium można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ na stronie internetowej konkursu.

Dokumenty konkursowe:

  • Call for Proposal
  • Guide for Applicants
Opublikowano: 02.10.2020 14:53
Poprawiono: 08.10.2020 10:22
Modyfikujący: Michalina Ziomek
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: