20 października 2020

Konferencja online „Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu” – zmiana formuły z trybu online na podcasting

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zmianie formatu konferencji z trybu online na tryb podcastingu. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie punkty programu, w tym min. prezentacje i panele dyskusyjne, zostaną nagrane i udostępnione zarejestrowanym uczestnikom poprzez platformę Big Blue Button – na której utworzone zostały indywidualne konta konferencyjne. Materiały do pobrania będą dostępne 27 października 2020 r. od godziny 14:00.

Zmiana ta podyktowana jest nadzwyczajną zmianą stosunków i wystąpieniem siły wyższej poprzez włączenie od dnia 17 października 2020 r. Miasta Torunia do tzw. czerwonej strefy, z czym wiąże się zakaz prowadzenia, organizowania, promowania lub zarządzania imprezami takimi jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (§ 29 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).”

Poniżej pierwotna formuła i program konferencji.


W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszamy do udziału w konferencji online „Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej”, która odbędzie się  21 października 2020 r.

Celem tegorocznej inicjatywy jest integracja przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców, a także zwiększenie świadomości przedstawicieli obu sektorów w obszarze najnowszych trendów w gospodarce w zakresie badań i rozwoju.  Temat przewodni tegorocznej edycji: Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu, odpowiada na zmieniającą się pandemiczną rzeczywistość dzisiejszego świata, jednocześnie kontynuując podjęty w ubiegłym roku wątek Gospodarki 4.0.

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym roku wydarzenie będzie miało formułę hybrydową i dla publiczności będzie dostępne online, na dedykowanej wydarzeniu platformie Big Blue Button. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W ramach konferencji, przewidziano miejsce na indywidualne spotkania przedstawicieli sektora naukowego z przedsiębiorcami w formie wideokonferencji na dedykowanej platformie internetowej w ramach otwierającego całe wydarzenie brunchu nauka-biznes.

Program obejmuje prelekcje i dyskusje specjalistów – przedstawicieli sektora publicznego, nauki oraz wiodących firm technologicznych, zgrupowane wokół trzech równoległych ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka I: nowa perspektywa finansowa dla biznesu vs kryzys gospodarczy
  • Ścieżka II: nauka dla biznesu vs kryzys gospodarczy
  • Ścieżka III: technologia dla biznesu vs kryzys gospodarczy

Podczas panelu podsumowującego wydarzenie zostaną również przyznane nagrody w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. Do udziału zostały zaproszone mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z regionu oraz przedsiębiorstwa akademickie jak również jednostki naukowe i zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu i/lub wdrażaniu innowacji w zakresie produktowym, serwisowym, technologicznym.  Oprócz tytułu Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw do zdobycia również certyfikat “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu oraz nagroda JM Rektora UMK dla najlepszego innowacyjnego zespołu badawczego „Innowator UMK”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 września br.

Rejestracja

Zarejestruj się bezpośrednio na stronie internetowej wydarzenia.  Rejestracji należy dokonać do dnia 18 października 2020 r.

Zapraszamy!

Grafika informacyjna z tematem konferencji oraz datą.

Opublikowano: 20.10.2020 10:02
Poprawiono: 20.10.2020 11:31
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: