26 czerwca 2020

Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach handlowych z krajami Unii Europejskiej - obejrzyj nagranie z webinarium

Ryzyko kursowe jest jednym z istotnych czynników, jakie muszą brać pod uwagę przedsiębiorcy planując działania w zakresie eksportu i importu towarów. Szczególnie dotyczy to firm, które prowadzą transakcje handlowe na terenie Unii Europejskiej i rozliczają płatności w EURO.

Wysokie kursy walut, jakie obserwujemy od kilku miesięcy, pomagają polskim eksporterom, łagodząc nieco skutki spowodowanych pandemią zawirowań, niemniej taka sytuacja może ulec zmianie.

Podczas webinarium: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach handlowych z krajami UE”, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2020 roku, prelegent – Jacek Maliszewski wskazywał najważniejsze przyczyny obaw eksporterów oraz istniejące możliwości uniknięcia ich skutków, w tym m.in.: jak wykorzystać słaby kurs złotego, by poprawić rentowność kontraktów eksportowych. W webinarium zostały przedstawione praktyczne wskazówki i zalecenia dla eksporterów dokonujących transakcji w walutach EURO/PLN  oraz USD/PLN. Podczas prelekcji poruszono także dostępne możliwości wykorzystania aktualnie korzystnego kursu EURO tak, aby zabezpieczyć wysokie kursy wymiany walut na dłuższe okresy. W przystępny, praktyczny sposób zostały też omówione metody zarządzania ryzykiem kursowym z wykorzystaniem dwóch prostych instrumentów: kredytu walutowego w rachunku bieżącym oraz forwardu walutowego. Słuchacze webinarium znajdą tu wiele cennych informacji, bez względu na posiadany poziom wiedzy w zakresie rozliczeń walutowych.

Webinarium  „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach handlowych z krajami UE”, poprowadził Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy DMK. Prelegent jest związany z rynkiem walutowym od 25 lat. W latach 2005-2020 zrealizował liczne szkolenia, organizowane przez ośrodki Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców z technik i metod zarządzania ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresie walutowych instrumentów pochodnych, w celu przeprowadzania kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

 W programie webinarium:

  1. Bieżąca sytuacja na rynku EUR/PLN oraz USD/PLN
  • prognozy kursów na najbliższe 4 kwartały;
  • diagnoza szans  zagrożeń płynących z rynku walutowego;
  • zalecenia dla eksporterów oraz importerów pod kątem transakcji wymiany walut.
  1. Edukacja:
  • wykorzystanie walutowej linii kredytowej (kredyt walutowy w rachunku bieżącym) do zabezpieczania krótkoterminowego ryzyka kursowego;
  • wykorzystanie forwardu walutowego do zabezpieczania krótkoterminowego ryzyka kursowego;
  • przykłady z „życia wzięte”.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network. Poniżej link do transmisji, a także prezentacja wykorzystana podczas webinarium.

 

Opublikowano: 26.06.2020 14:38
Poprawiono: 01.07.2020 10:08
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Michalina Ziomek
Autor dokumentów: