15 czerwca 2020

Przemysł 4.0 i niskokosztowe metody optymalizacji procesów produkcyjnych – obejrzyj nagranie z webinarium

Rozwój przemysłu to ciągłe zmiany, począwszy od połowy XIX wieku, kiedy przy produkcji zaczęto posługiwać się maszynami, aż do czasów współczesnych, gdzie dominuje nowoczesna technologia.

Każde przedsiębiorstwo chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, musi wprowadzać nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Przemysł 4.0 to idea mająca zastosowanie nie tylko w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. W obecnych czasach także przedsiębiorstwa małe i średnie, chcąc konkurować na rynku globalnym, muszą brać pod uwagę zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju firmy, w tym m.in. - wprowadzenie cyfryzacji.

Cyfryzacja ma sens przy dobrej organizacji, chęci i rozumieniu przez zarząd i pracowników celu i idei zmian. Następująca wraz z nią optymalizacja procesów wewnętrznych firmy umożliwia radykalne zmniejszenie ponoszonych przez nią kosztów. Brak optymalizacji funkcjonowania firmy przy wprowadzaniu cyfryzacji przyniesie jedynie „cyfrowy bałagan”.

Jak kształtować procesy w przedsiębiorstwie i wprowadzać nowoczesne technologie, by jednocześnie nie ponosić dużych nakładów finansowych? Czy idea Przemysłu 4.0 jest dla każdego? Jak szybko w poszczególnych branżach oszczędności osiągane przez wprowadzenie rozwiązań optymalizujących w ramach „Przemysłu 4.0” pozwalają na pokrycie kosztów usprawnień? Które branże – oprócz produkcyjnej - korzystają z tych rozwiązań? Jak powszechne jest ich wykorzystanie w Polsce i w jakim zakresie? Jakie pierwsze kroki powinno podjąć małe przedsiębiorstwo, aby wprowadzić u siebie Przemysł 4.0?

Na te pytania odpowiadali eksperci z Instytutu Industry 4.0.

15 czerwca 2020 roku odbyło się webinarium: Przemysł 4.0 i niskokosztowe metody optymalizacji procesów produkcyjnych, które poprowadzili: prof. Mariusz Bednarek - Wiceprezes Instytutu Industry 4.0 oraz Tomasz Haiduk - Prezes Instytutu Industry 4.0.

Przemysł 4.0 jest odpowiedzią na coraz bardziej indywidualne potrzeby konsumentów, poszukujących produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Odchodzenie od produkcji masowej do produkcji jednostkowej, przy zwiększaniu konkurencyjności i coraz większej liczbie klientów, jest możliwe dzięki procesom automatyzacji i robotyzacji.

Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia, jak:

  • Geneza Czwartej Rewolucji Przemysłowej​
  • Smart Industry​
  • Cyfrowa transformacja procesów i zasobów w łańcuchu wartości​
  • Digital Twin – Cyfrowy Bliźniak​
  • Metody nisko kosztowe
  • Straty (muda) w produkcji - przykłady​
  • Przykłady stosowania metod nisko kosztowych​.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP. Poniżej link do transmisji, a także prezentacja wykorzystana podczas webinarium.

Opublikowano: 15.06.2020 13:24
Poprawiono: 15.06.2020 13:30
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Michalina Ziomek
Autor dokumentów: