Pomiń nawigację

7 maja 2020 r.

Bezpieczny powrót do miejsca pracy – wytyczne UE w kontekście COVID-19

W czasie, gdy państwa członkowskie UE planują lub już podejmują kroki w zakresie „odmrażania” swoich gospodarek,  co oznacza powrót do miejsc pracy kolejnych grup zatrudnionych, kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w nowych warunkach zagrożenia COVID-19. Aby wesprzeć w tym zakresie unijnych pracodawców i pracowników, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała wytyczne COVID-19 - Powrót do miejsca zatrudnienia — dostosowywanie środowiska pracy i ochrona pracowników.

Wytyczne zawierają przykłady ogólnych środków, które - w zależności od sytuacji w danym miejscu pracy - mogą pomóc pracodawcom zapewnić bezpieczeństwo i higienę w środowisku pracy po wznowieniu działalności. Obejmują one następujące obszary:

  • ocena ryzyka i stosowanie właściwych środków w zakresie: minimalizacji narażenia na COVID-19, wznowienia pracy po okresie zamknięcia, radzenia sobie z wysokim wskaźnikiem nieobecności, zarządzania pracownikami pracującymi z domu;
  • zaangażowanie pracowników,
  • opieka nad pracownikami, którzy przebyli chorobę,
  • planowanie i wyciąganie wniosków na przyszłość,
  • dostęp do wiarygodnych informacji,
  • informacje dla poszczególnych sektorów i zawodów.

Wytyczne dostępne są na stronie OSHAwiki oraz w formie poradnika w formacie PDF.

Już na początku kryzysu związanego z koronawirusem EU-OSHA opublikowała wytyczne dla miejsc pracy, w których zebrała najważniejsze dostępne informacje i porady w związku z pandemią koronawirusa.

 

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.05.2020 09:37
Poprawiono: 07.05.2020 07:37
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: