10 lutego 2020

Nie wiesz jak wprowadzić innowacje w firmie? Innovation Coach pomoże! Bezpłatnie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów badawczych UE zapraszają przedsiębiorców do skorzystania z Innovation Coach.

To bezpłatny instrument wsparcia dla przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I, w szczególności ze środków PO IR i Horyzont 2020 i nie prowadzili samodzielnie lub prowadzili tylko w ograniczonym zakresie projekty B+R+I. Jest to również druga ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z Innovation Coach należy zarejestrować przedsiębiorstwo na stronie internetowej projektu i poczekać na kontakt ze strony konsultanta, który wstępnie przeanalizuje doświadczenie firmy – im mniejsze, tym lepiej.

W przypadku spełniania warunków, przedsiębiorcy przydzielony zostanie coach innowacji z bazy ekspertów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada:

  • potencjał przedsiębiorstwa,
  • możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji.

Na podstawie analizy coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Info days i warsztaty B+R

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z działań wspierających w postaci info days, w 16 miastach w Polsce, oraz warsztatów B+R. W trakcie info days będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach oraz I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz o środkach dostępnych dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020.

W trakcie warsztatów B+R przedsiębiorcy będą mogli poznać specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej, możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów o projekcie w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Opublikowano: 10.02.2020 09:54
Poprawiono: 10.02.2020 15:10
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: