4 listopada 2019

Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności do właścicieli, członków zarządów przedsiębiorstw, dyrektorów/menadżerów/kierowników działów handlowych i finansowych, sprzedaży i zakupów ze szczególnym uwzględnieniem działów eksportu i importu, a także do innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i  realizowanie umów.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zawierania umów/kontraktów z zagranicznymi partnerami. Omówione zostaną m. in. podstawowe regulacje prawne, narzędzia oceny wiarygodności zagranicznych kontrahentów, zasady właściwego stosowania reguł INCOTERMS, kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania należytego wykonania umów, czy też sposoby egzekwowania swoich praw w przypadku niewywiązania się przez kontrahenta z zawartej umowy. Analizowane zagadnienia zobrazowane zostaną licznymi przykładami wynikającymi z doświadczeń we współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów.

Program i rejestracja na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Opublikowano: 04.11.2019 11:01
Poprawiono: 04.11.2019 12:15
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: