17 września 2019

Nowy konkurs COSME: Wsparcie umiędzynarodowienia klastrów

Wsparcie umiędzynarodowienia klastrów – Cluster Go International

COS-CLUSINT-2019-3-01: Clusters Go International


Głównym celem tego działania jest:

  • Intensyfikacja współpracy klastrów i sieci biznesowych ponad granicami, w tym również ponad granicami sektorowymi;
  • W tworzenia europejskich strategicznych partnerstw klastrów w celu kierowania międzynarodową współpracą klastrów w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla pozaeuropejskich państw trzecich.

Działanie to przyczyni się do zwiększenia liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4i) oraz pomoże europejskim MŚP uzyskać dostęp do nowych globalnych łańcuchów wartości i zająć wiodącą pozycję w skali globalnej.

Struktura konkursu:

Konkurs składa się z 2 etapów (etap wstępny i etap wdrożenia) podzielonych na 3 części. Dla każdej z części jest oddzielny system składania wniosków.

Etap wstępny:

Część 1 (Strand 1) – Supporting preparatory actions for the establishment and shaping of new European Strategic Cluster Partnerships for Going International.

Etap ten obejmuje utworzenie Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4i), które będą otwarte na współpracę z przemysłem europejskim.  

Link do generatora wniosków

Etap wdrożenia:

Część 2.a (Strand 2.a) – Supporting the first implementation, testing and further development of European Strategic Cluster Partnerships Going International.

Będzie wspierać pierwsze wdrożenie, testowanie i dalszy rozwój Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4i) w wszystkich europejskich sektorach przemysłu i łańcuchów wartości, z wyjątkiem tych, które są wymienione w ścieżce 2.b poniżej.

Link do generatora wniosków

Część 2.b (Strand 2.b)Earth observation data and applications

Będzie wspierać pierwsze wdrożenie, testowanie i dalszy rozwój Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4is) w sektorze kosmicznym i cyfrowym (wykorzystanie danych pochodzących z obserwacji Ziemi i powiązanych zastosowań), w szczególności dla dalszych użytkowników danych pochodzących z obserwacji Ziemi w kontekście unijnego programu UE na rzecz obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus.

Link do generatora wniosków

Kto może aplikować w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, Wnioskodawcy muszą być zarejestrowani lub wysłać wniosek o rejestrację w platformie pn. European Cluster Collaboration Platform (ECCP) przed terminem zakończenia tego konkursu.

Dodatkowo każdy w wnioskodawców musi

  1. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym.);
  2. Być zarejestrowanym w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME).

Osoby fizyczne nie są uprawnione.

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum), składającym się, z co najmniej 3 członków pochodzących, z co najmniej 3 krajów biorących udział w programie COSME (przy czym co najmniej 2 członków musi pochodzić z 2 krajów członkowskich UE).

Konsorcjum może aplikować tylko do jednej części tego konkursu, czyli albo do części 1 albo części 2a albo części 2b.

Wnioskodawca może przystąpić tylko do jednego konsorcjum w ramach całego konkursu.

Czas trwania projektu

Projekt powinien trwać od 18 do maksymalnie 24 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach projekt złożony do części 2 może trwać dłużej niż 24 miesiące.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez Participant Portal do dnia 30 października 2019 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Webinarium nt. konkursu

Webinarium nt. konkursu The Clusters Go International 2019 odbędzie się w październiku 2019 r. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale informacja pojawi się na stronie konkursu: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Opublikowano: 17.09.2019 12:51
Poprawiono: 17.09.2019 12:51
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: