10 września 2019

Czarna Księga barier na Jednolitym Rynku

W odpowiedzi na pojawiające się coraz częściej bariery w działalności transgranicznej przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje Czarną Księgę praktyk utrudniających realizację swobód jednolitego rynku Unii Europejskiej, czyli: swobody świadczenia usług oraz swobód przepływu towarów, kapitału i osób.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem Pani Minister Jadwigi Emilewicz i wypełniania załączonej ankiety i wskazanie trudności, z którymi spotykacie się działając na rynku europejskim. Informacje zebrane od Państwa pomogą w powstaniu dokumentu, który będzie wpierać działania polskiego rządu na rzecz przeciwdziałania wspomnianym praktykom.

Małgorzata Oleszczuk
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

List minister Jadwigi Emilewicz

Formularz powiadomienia o barierach

Opublikowano: 10.09.2019 11:17
Poprawiono: 10.09.2019 11:19
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: