14 czerwca 2019

Prawo autorskie w internecie – co jest ważne dla przedsiębiorcy?

Zapraszamy na seminarium pt.: "Prawo autorskie w internecie – co jest ważne dla przedsiębiorcy?", które odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich. Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym jest utwór, jak skutecznie przenieść prawa autorskie lub zawrzeć umowę licencyjną. Szczególna uwaga poświęcona zostanie  prawom autorskim w internecie, w tym w kontekście nowej unijnej dyrektywy z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Program i rejestracja

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.