13 czerwca 2019

Instrument MŚP nowe możliwości finansowania. Seminarium, Toruń

Zapraszamy przedsiębiorców, w szczególności sektora MŚP, do udziału w bezpłatnym Seminarium: „Instrument MŚP nowe możliwości finansowania”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167, Toruń.

Tematyka

Seminarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani aplikowaniem w konkursach premiujących działalność innowacyjną, prace badawczo-rozwojowe, w tym rozwój prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek. Podczas spotkania zostaną przedstawione rozwiązania dostępne w programie Horyzont 2020 oraz zmiany, które zostaną wprowadzone w drugie połowie 2019 r.

Uwaga: na spotkaniu będzie możliwość konsultacji własnych pomysłów i wątpliwości związanych z aplikowaniem do programów komisyjnych!

Prelegenci

Szkolenie przeprowadzą: Pani Aneta Maszewska oraz Marta Krutel – ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Więcej informacji

Spotkanie organizowane jest przez Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.