12 czerwca 2019

Specjaliści PARP na Ukrainie

W miejscowości Czerkasy rozpoczęło się dwudniowe szkolenie skierowane do pracowników ukraińskich Agencji Rozwoju Regionalnego oraz lokalnej administracji, którego celem jest przekazanie polskich doświadczeń z obszaru wspierania klastrów oraz identyfikacji i wspieraniu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Szkolenie zostało zorganizowano w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej w partnerstwie z PARP, finansowanego w ramach programu „Polska pomoc”.

Tematykę rozwoju klastrów przybliżyli ukraińskim samorządowcom p. Piotr Kryjom - Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii oraz p. Aleksandra Perepelytsia – Specjalista z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP. Z kolei problematykę tworzenie regionalnego ekosystemy innowacji identyfikacji KIS przybliżali p. Marcin Wajda, Dyrektor oraz p. Aleksandra Szwed- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Opublikowano: 12.06.2019 07:43
Poprawiono: 12.06.2019 07:43
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: