11 czerwca 2019

Wsparcie projektów B+R oraz wdrożeń innowacji z funduszy UE na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym, Seminarium, Katowice

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza Państwa na spotkanie poświęcone finansowaniu projektów B+R, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 12.00 do 14.30.

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcieliby zaktualizować swoją wiedzę na temat możliwości wsparcia przedsięwzięć badawczo - rozwojowych w latach 2014 - 2020 ze środków UE, dostępnych na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym.

Celem spotkania jest pogłębienie Państwa wiedzy na temat aktualnych możliwości i zasad finansowania projektów, których celem jest generowanie nowych rozwiązań, pomysłów, technologii czy produktów.

Więcej informacji i rejestracja