30 maja 2019

Odpowiedzialne wprowadzanie kosmetyków na rynek UE w świetle aktualnych zmian prawnych - Seminarium i warsztaty, Poznań

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego oraz firmą Symbiosis zapraszają przedstawicieli firm działających w branży kosmetycznej na dwudniowe wydarzenie, w trakcie którego przedstawimy szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem badań nad nowymi produktami i wprowadzaniem ich na rynki europejskie. Odbędzie się ono w dniach 17-18 czerwca 2019 r. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wśród zaproponowanych wystąpień znajdą się m.in.

  • tematy dotyczące metod in vitro – in vivo potwierdzające działanie produktu,
  • czynniki sukcesu na rynkach zagranicznych w tym niemieckojęzycznych,
  • kwestie prawne dotyczące badań i wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu,
  • warsztaty z mikroskopem elektronowym.

Więcej informacji i rejestracja

Na seminarium omówione zostaną m.in. zmiany prawne wprowadzone o 1 stycznia 2019 nową ustawą o kosmetykach. Obecnie za wprowadzanie do obrotu produktów nie spełniających norm unijnego rozporządzenia 1223/2009 grożą wysokie kary, a ponadto ustawa wprowadziła nadzór nad tym procesem. Przepisy te dotycząc nie tylko producentów ale również importerów produktów pochodzących spoza UE. Warto więc zapoznać się z nowymi wymogami oraz sposobami na ich spełnienie. Ponadto przedstawione zostaną możliwości wprowadzenia produktów kosmetycznych na rynki krajów zachodnich, które oferuje sieć Enterprise Europe Network.

Opublikowano: 30.05.2019 07:37
Poprawiono: 30.05.2019 07:41
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: