18 stycznia 2019

European Cluster Excellence Program - dofinansowanie dla klastrów

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach którego klastry i inne organizacje sieci biznesowych mogą otrzymać do 360 tys. euro na wzmocnienie potencjału zarządzania klastrem i współpracę międzynarodową. Termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2019 r.

Głównym celem tego konkursu, finansowanego ze środków programu COSME, jest wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie wymiany doświadczeń i budowanie strategicznego partnerstwa między nimi, w tym poprzez wdrożenie nowego projektu pilotażowego pn. "ClustersXchange".

Mając na uwadze fakt, że właściwe zarządzanie klastrami i budowanie strategicznych powiązań między klastrami jest kluczowymi elementem światowej klasy klastrów, KE ogłasza konkurs, którego celem jest wspieranie konkurencyjności MŚP i pomoc przedsiębiorstwom w skutecznym dostępie do rynków globalnych poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjności i wzrostu, jaki mogą zaoferować klastry.

Celem szczegółowym jest wzmocnienie współpracy, tworzenia sieci i wzajemnego uczenia się organizacji klastrowych i ich członków w celu dostosowania usług wsparcia biznesu świadczonych lub kierowanych do MŚP. Przyczyni się to również do wzmocnienia więzi między europejskimi ekosystemami w obrębie regionalnym i sektorowym i będzie mieć przełożenie na rozwój współpracy strategicznej w różnych obszarach specjalizacji przemysłowych związanych z modernizacją przemysłu i poprawą otoczenia biznesowego. Celem konkursu jest również umożliwienie grupom wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i innym innowacyjnym podmiotom skupionym w kastrze znalezienie partnerów o komplementarnych kompetencjach, aby uzyskać dostęp do łańcuchów wartości przekraczających granice krajowe, regionalne i sektorowe.

W ramach konkursu promowanie będą działania dotyczące potrzeb szkoleniowych i biznesowych związanych z łańcuchem wartości, które wymagają od MSP i menedżerów klastrów dostosowania się do pojawiających się trendów, wyzwań i możliwości, w szczególności działania dotyczące:

 • Wzmacniania doskonałości klastra;
 • Promowania wymiany doświadczeń między klastrami, aby pomóc organizacjom klastrowym i ich członkom zdobyć niezbędne umiejętności i podjąć działania w celu zbadania i zastosowania nowych rozwiązań.

 

Grupa docelowa:

Konkurs skierowany jest do organizacji klastrowych i innych organizacji sieci biznesowych z państw członkowskich UE lub krajów uczestniczących w programie COSME zainteresowanych utworzeniem oraz współpracą w ramach europejskich strategicznych partnerstw klastrowych.

 

Oczekiwane rezultaty:

Europejskie strategiczne partnerstwo w zakresie klastrów powinno przyczynić się w szczególności do:

 • Doskonalenia umiejętności menedżerów klastrów w kierunku usług wsparcia dla MŚP;
 • Wspierania rozwoju wszechstronnej strategii klastrowej dla poszczególnych klastrów, w tym wzmocnionej współpracy międzyregionalnej i rozwoju partnerskiego w ramach unijnych łańcuchów wartości;
 • Organizowanie projektów partnerskich, współpracy, tworzenia sieci i uczenia się oraz projektów współpracy;
 • Wspieranie wdrażania nowego projektu pilotażowego "ClustersXchange".

 

W ramach działań w konkursie są dwa rodzaje działań obowiązkowe (mandatory), dodatkowe (optional). Obowiązkowe to:

 • rozwój umiejętności zarządzania klastrem, strategii klastra i uczenie się
 • implementacja pilotażowego schematu "ClusterrXchange"
 • działania informacyjne i podnoszące świadomość

Działania dodatkowe to:

 • rozwój strategii współpracy
 • wdrożenie wspólnych przedsięwzięć, jak np. współpraca B2B lub C2C

Więcej informacji o działaniach znajduje się w ogłoszeniu o konkursie - do pobrania pod tekstem.

 

Harmonogram działań

Działanie

Termin

Termin składania wniosków

4 kwietnia 2019, godz. 17:00

Ocena wniosków

kwiecień - czerwiec 2019

Informacja o ocenie

lipiec - październik 2019

Podpisanie umowy grantowej

październik - grudzień 2019

Rozpoczęcie realizacji projektów

luty 2020

 

Budżet

Alokacja przeznaczona na to działanie wynosi 3,6 mln euro

Maksymalna kwota grantu na projekt wynosi 360 tys. euro

EASME ma zamiar dofinansować maksymalnie 12 projektów

Poziom dofinansowania – 75% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 100% kosztów kwalifikowanych

Czas trwania projektu – minimum 20 miesięcy a maksimum 24 miesiące

 

Więcej informacji i generator wniosków na stronie Komisji Europejskiej

Potrzebujesz pomocy? Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania

Opublikowano: 18.01.2019 14:57
Poprawiono: 23.01.2019 08:13
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: