PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu rękiW celu znalezienia partnera biznesowego ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy PARP, oferuje możliwość umieszczenia profilu Państwa firmy w Bazie Ofert Współpracy, do której dostęp ma około 600 jednostek sieci w Europie i innych częściach świata.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem swojej oferty w bazie, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim. Do wypełnionego formularza mogą dołączyć Państwo 5 plików w formacie txt, doc, pdf, rtf, vsd, xls, ppt, zip, które w pełniejszy sposób przedstawią profil Państwa działalności lub poszukiwanego partnera biznesowego (jeden plik nie może być większy niż 3 MB; pliki prosimy przesyłać na podane niżej adresy e-mail).

Po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza profil Państwa firmy zostanie umieszczony w bazie. Państwa oferta będzie przetłumaczona na język wybranego przez Państwa kraju, umieszczona na stronach internetowych poszczególnych ośrodków Enterprise Europe Network oraz rozdystrybuowana wśród firm, które mogłyby być zainteresowane nawiązaniem współpracy z Państwem.

Korzystanie z bazy jest nieodpłatne.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: coordinator_cpbsn@parp.gov.pl.


Co-operation Profile

- International Co-operation -


A. Company Profile

Description of the company

Address

Contact person

 
Turnover in million Euro*
 
Number of Employees*
 
Contact Languages*
 
Certification/Quality standard*
 
Already Engaged in Transnational Co-operation*
 
Percentage of Trans-National Activity (defined as approximate % of turnover)*

B. Co-operation Proposal

Description of the co-operation sought

Type of Co-operation

 
Trade Intermediary services (agent, representative, distributor)
 
Franchise
 
Transport / Logistics
 
Joint Venture
 
Merger, Exchange of Shares
 
Sale / Acquisition of a complete company or a part of it
 
Reciprocal Production
 
Subcontracting / Outsourcing activities

C. Partner Profile

Description of required characteristics of the potential partners

 
Type of Partners*
 
Field of Activities*
 
Number of Employees*
 
Transnational Co-operation Experience*
 
Disclaimer*
 

(1) The name of your client company, its contact details and the coordinates of the contact person are for your internal use only and will not appear in the Business Cooperation Database.