PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Zamówienia publiczne w Niemczech

Data: 2017-06-09

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. udostępnił broszurę informacyjną na temat niemieckiego rynku zamówień publicznych.

more

eKatalogi - film instruktażowy

Data: 2017-02-09

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego dla potencjalnych wykonawców, korzystających z platformy eKatalogi.

more

Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla MŚP

Data: 2017-02-20

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynika z konieczności implementacji postanowień dyrektyw Unii Europejskiej (UE) w sprawie zamówień publicznych. Zmiany wprowadzone nowelizacją dotknęły większości przepisów ustawy. W sposób fundamentalny przebudowano zasady...

more

Partnerstwo innowacyjne. Nowy tryb udzielania zamówień publicznych

Data: 2016-10-31

Wspieranie innowacji jest nieodzownym elementem polityki ekonomicznej Unii Europejskiej. W artykule 163 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) podkreślono wagę i znaczenie działalności badawczo-rozwojowej, gdyż to dzięki niej jest możliwe podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki....

more

Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – „eKatalogi”

Data: 2016-07-22

Urząd Zamówień Publicznych informuje o oddaniu do dyspozycji Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – „eKatalogi”, która pozwala zamawiającym i wykonawcom na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

more
1 2 3 4 5 6 7