PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Bezpłatne porady naszych ekspertów

Jeżeli podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej napotkali Państwo na problem związany ze stosowaniem prawa europejskiego, zapraszamy do kontaktu z konsultantem ośrodka Enterprise Europe Network. 

Celem uzyskania odpowiedzi na zapytanie, należy wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od jego rejestracji. 

Uwaga: ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP udziela odpowiedzi na zapytania firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym wyłącznie z województwa mazowieckiego. Podmioty spoza województwa mazowieckiego powinny skontaktować się z ośrodkiem Enterprise Europe Network właściwym dla danego województwa. Wykaz poszczególnych ośrodków.Województwo*
Czy korzystał(-a) Pan/Pani wcześniej z usług Enterprise Europe Network?*
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uprzejmie informuje, iż w związku
z koniecznością spełnienia wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe pozyskane w procesie przekazania przez Państwa zapytania i udzielenia
na nie odpowiedzi przez pracownika sieci Enterprise Europe Network afiliowanego przy PARP, będą przetwarzane przez PARP, z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 do celów przygotowania i wysłania odpowiedzi na zapytanie oraz oceny jakości usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie, ze względu na wymogi projektowe, uniemożliwi Państwu otrzymanie odpowiedzi na zapytanie.


Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie:

 

•świadczenia usług w innych krajach UE,

• sprzedaży towarów do krajów unijnych,

• zagadnień celnych i podatkowych,

• zatrudnienia i swobodnego przepływu pracowników,

• oznakowania CE,

• zamówień publicznych,

•ochrony konkurencji i konsumentów,

• własności intelektualnej,

• procedur aplikowania o fundusze unijne.