PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Bezpłatne porady naszych ekspertów

Jeżeli podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej napotkali Państwo na problem związany ze stosowaniem prawa europejskiego, zapraszamy do kontaktu z konsultantem ośrodka Enterprise Europe Network. 

W celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, należy wypełnić poniższy formularz kontaktowy. 

Uwaga: ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP udziela odpowiedzi na zapytania firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym wyłącznie z województwa mazowieckiego. Podmioty spoza województwa mazowieckiego powinny skontaktować się z ośrodkiem Enterprise Europe Network właściwym dla danego województwa. Wykaz poszczególnych ośrodków.Województwo*
Czy korzystał(-a) Pan/Pani wcześniej z usług Enterprise Europe Network?*
Dane są gromadzone i przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w celu wykonywania na Państwa rzecz usługi/lub udzielenia wsparcia w ramach zadań realizowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP i to te zadania realizowane w interesie publicznym stanowią podstawę prawną przetwarzania danych.

Pozostałe informacje, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Danych Osobowych dostępne są w Zasadach ochrony danych osobowych w PARP na stronie www.parp.gov.pl.


Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie:

 

•świadczenia usług w innych krajach UE,

• sprzedaży towarów do krajów unijnych,

• zagadnień celnych i podatkowych,

• zatrudnienia i swobodnego przepływu pracowników,

• oznakowania CE,

• zamówień publicznych,

•ochrony konkurencji i konsumentów,

• własności intelektualnej,

• procedur aplikowania o fundusze unijne.

 

Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną do 2 tygodni od jego rejestracji.