Wsparcie dla biznesu
w zasięgu ręki

Bezpłatne porady naszych ekspertów

Jeżeli podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej napotkali Państwo na problem związany ze stosowaniem prawa europejskiego, zapraszamy do kontaktu z konsultantem ośrodka Enterprise Europe Network. 

Celem uzyskania odpowiedzi na zapytanie, należy wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od jego rejestracji.

Uwaga: ośrodek EEN przy PARP udziela odpowiedzi na zapytania firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym wyłącznie z województwa mazowieckiego. Podmioty spoza województwa mazowieckiego powinny przesłać ten formularz do ośrodka Enterprise Europe Network dla danego województwa. Wykaz poszczególnych ośrodków jest dostępny [tutaj].Czy korzystał(-a) Pan/Pani wcześniej z usług EEN?*
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uprzejmie informuje, iż w związku
z koniecznością spełnienia wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe pozyskane w procesie przekazania przez Państwa zapytania i udzielenia
na nie odpowiedzi przez pracownika sieci Enterprise Europe Network afiliowanego przy PARP, będą przetwarzane przez PARP, z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 do celów przygotowania i wysłania odpowiedzi na zapytanie oraz oceny jakości usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie, ze względu na wymogi projektowe, uniemożliwi Państwu otrzymanie odpowiedzi na zapytanie.


Alternatywnie, możecie Państwo wypełnić formularz kontaktowy oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres e-mailowy: een@parp.gov.pl. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona drogą elektroniczną w ciągu 2 tygodni od jego rejestracji.

 

Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie:

 

•             świadczenia usług w innych krajach UE,

 

•             sprzedaży towarów do krajów unijnych,

 

•             zagadnień celnych i podatkowych,

 

•             zatrudnienia i swobodnego przepływu pracowników,

 

•             oznakowania CE,

 

•             zamówień publicznych,

 

•             ochrony konkurencji i konsumentów,

 

•             własności intelektualnej,

 

•             procedur aplikowania o fundusze unijne.

 

Uwaga: ośrodek EEN przy PARP udziela odpowiedzi na zapytania firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym wyłącznie z województwa mazowieckiego. Podmioty spoza województwa mazowieckiego powinny przesłać ten formularz do ośrodka Enterprise Europe Network dla danego województwa. Wykaz poszczególnych ośrodków jest dostępny [tutaj].