Wsparcie dla biznesu
w zasięgu ręki

Polska sieć Enterprise Europe Network poszukuje coachów biznesowych do współpracy z czołowymi europejskimi MŚP

Sieć Enterprise Europe Network poszukuje doświadczonych coachów biznesowych, którzy byliby zainteresowani współpracą z najbardziej innowacyjnymi firmami z sektora MŚP w Europie.

Wsparcie coacha będzie koncentrować się na wyposażeniu beneficjentóww umiejętności organizacyjne, sprzyjające rozwojowi firmy  i będzie realizowane w oparciu o projekt w ramach Instrumentu MŚP.Co to jest Instrument dla MŚP?

Instrument MŚP wdrażany w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 jest nowym narzędziem wspierającym te z firm z sektora MŚP, które mają ambicje i potencjał do angażowania się w działania pobudzające wzrost oparty na innowacjach na rynkach światowym i europejskim.

Najbardziej innowacyjne europejskie MŚP, biorąc udział w konkursach Instrumentu MŚP, mogą uzyskać do 2,5 mln euro na komercjalizację swoich innowacyjnych pomysłów. Do uzyskanego przez MŚP grantu przysługuje dodatkowo do 15 dni pracy z coachem biznesu.  Więcej informacji jest dostępnych tutaj: http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm 

Jakie płyną korzyści z coachingu?

  • • Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych wyłącznie dla coachów biorących udział w Instrumencie MŚP
  • • Członkostwo w międzynarodowej społeczności ekspertów biznesowych;
  • • Praca z najbardziej innowacyjnymi MŚP w Europie  – liderzy rynku w swojej dziedzinie;
  • • Wynagrodzenie: 450 EUR/dzień plus koszty podróży i diety.

Jakie są kryteria uczestnictwa  coacha biznesu ?

  • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z przedsiębiorstwami o dużym potencjale wzrostu;

  • Udokumentowane doświadczenie dotyczące zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem;

  • Udokumentowane doświadczenie w pracy z zarządem firmy, w szczególności coaching dotyczący budowania strategii i wizji firmy;

  • 3 rekomendacje wystawione przez członków zarządu / dyrektora zarządzającego / właściciela firmy, z którą pracowałeś/aś.

Jak się zarejestrować?

Należy dokładnie zapoznać się z zaproszeniem do składania ofert oraz zarejestrować się. Oba dokumenty są dostępne tutaj: http://ec.europa.eu/easme/en/node/27

Więcej informacji dotyczących tego zaproszenia:

Monika Łuczak, Enterprise Europe Network

Tel. 0-22 432 8703, e-mail: monika_luczak@parp.gov.pl