PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Szkolenia, seminaria i konferencjeSZKOLENIA, SEMINARIA, KONFERENCJE

SEMINARIA EUROPEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

Cykliczne seminaria dla przedstawicieli sektora MŚP organizowane od roku 2008 przez funkcjonujący pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network. Tematyka seminariów koncentruje się wokół podstawowych bloków tematycznych:

  • dostęp firm z sektora MŚP do finansowania, w tym w ramach funduszy unijnych,
  • możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych,
  • prawo, polityki i standardy Unii Europejskiej,
  • możliwości w ramach programów COSME i Horyzont 2020 oraz innych unijnych programów i inicjatyw,
  • własność intelektualna na unijnym rynku,
  • innowacje, ekoinnowacje oraz transfer technologii.

SZKOŁA DLA EKSPORTERA

Cykl wykładów przygotowany z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP, którzy chcą nabyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie działalności eksportowej