PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

ABC unijnego przedsiębiorcy

Programy pomocowe dla MŚP w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej są istotnym czynnikiem pobudzającym i wspierającym rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Aby odnieść sukces na polu finansowym ważna jest nie tylko znajomość procedur aplikacyjnych, lecz również zrozumienie terminologii programowania, stosowanej przez Komisję Europejską.W tym celu stworzony został słownik podstawowych pojęć, które pomogą przedsiębiorcom poruszać się w obszarze programów pomocowych Funduszy Strukturalnych. Oczywiście należy mieć świadomość tego, że nie jest on zbiorem oficjalnych i urzędowych definicji konkretnych pojęć lecz jedynie narzędziem, dzięki któremu czytanie dokumentów dotyczących zagadnień polityki regionalnej UE a w szczególności Funduszy Strukturalnych może być prostsze. W związku z tym przygotowując dokumenty aplikacyjne do poszczególnych Programów Operacyjnych i działań przedsiębiorcy powinni zwracać baczną uwagę na definicje pojęć zamieszczane w dokumentach programowych.

Słownik pojęć można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl