PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Nowy portal KE poświęcony promocji produktów rolno-spożywczych

Komisja Europejska uruchomiła nowy portal poświęcony promocji produktów rolno-spożywczych.Portal ma za zadanie pomoc organizacjom reprezentującym producentów z różnych kategorii produktów rolno-spożywczych w:

  • pozyskiwaniu finansowania unijnego na swoje programy promocyjne,
  • poszukiwaniu potencjalnych partnerów programów promocyjnych,
  • znalezieniu przydatnych informacji dotyczące różnych rynków eksportowych. 

Portal będzie stopniowo uzupełniany o dodatkowe informacje poświęcone sektorowi, w tym analizy rynków, seminaria internetowe i inne informacje przydatne dla eksporterów.

W razie pytań prosimy o kontakt: chafea-agriportal@ec.europa.eu